شهید سکینه خانم عوض پور دره زنگ
 • نام پدر : امیدوار

 • تاریخ تولد : 1276/03/08

 • محل تولد : لنده

 • نوع عضویت : مردمی

 • یگان/ارگان : -

 • تاریخ شهادت : 1362/08/04

 • محل شهادت : منزل مسکونی

 • عملیات : حمله موشکی

 • محل دفن : کردستان علیا

 • شهر/بخش : مرکزی

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -