شهید جعفر عوضی (شریف نیا)
 • نام پدر : فرزی

 • تاریخ تولد : 1344/05/04

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : کادر

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1359/08/24

 • محل شهادت : سوسنگرد

 • عملیات : پدافندی

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 17

 • مزار : 17

 • توضیحات : -