شهید زهرا قنبری طیبی
 • نام پدر : عبداله

 • تاریخ تولد : 1358/09/02

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : مردمی

 • یگان/ارگان : -

 • تاریخ شهادت : 1362/08/14

 • محل شهادت : منزل مسکونی

 • عملیات : حمله موشکی

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 2

 • ردیف : 4

 • مزار : 8

 • توضیحات : -