شهید اسکندر گلابی
 • نام پدر : محمد

 • تاریخ تولد : 1338/05/15

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : نیروی انتظامی

 • تاریخ شهادت : 1359/08/08

 • محل شهادت : بستان

 • عملیات : -

 • محل دفن : امامزاده اباذر

 • شهر/بخش : زیدون

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -