شهید مرتضی آیرم
 • نام پدر : علی

 • تاریخ تولد : 1340/02/03

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : ارتش

 • تاریخ شهادت : 1360/08/14

 • محل شهادت : بیمارستان هتل نادری اهواز

 • عملیات : -

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 9

 • مزار : 9

 • توضیحات : -