شهید عبدالرسول افرازی
 • نام پدر : علی داد

 • تاریخ تولد : 1339/09/02

 • محل تولد : -

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : نیروی انتظامی

 • تاریخ شهادت : 1359/08/25

 • محل شهادت : عراق

 • عملیات : شکست محاصره سوسنگرد

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 18

 • مزار : 22

 • توضیحات : -