درباره ما

درباره ما
چند خط درد دل

پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفته اند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا مانده اند...
عالم محضر شهداست، اما کو محرمی که این حضور را دریابد و در برابر این خلاء ظاهری خود را نبازد… زمان می گذرد و مکانها فرو می شکنند اما حقایق باقی است…
غایت خلقت جهان، پرورش انسانهایی است که در برابر شدائد بر هر چه ترس و شک و تردید و تعلق است غلبه کنند و حسینی شوند.
قرنهاست زمین انتظار مردانی اینچنین را می کشد تا بیایند و کربلای ایران را عاشقانه بسازند و زمینه ‏ساز ظهور باشند… آن مردان آمدند و رفتند، فقط من و تو ماندیم و از این جریان چیزی نفهمیدیم…!
( شهید مرتضی آوینی )