لیست شهدا

# عکس نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد محل تولد تاریخ شهادت محل شهادت نام عملیات
1 شهید ابراهیم آب روشن شهید ابراهیم آب روشن شکرالله 1346/04/11 دهدشت 1361/02/20 خرمشهر بیت المقدس
2 شهید علی آب روشن شهید علی آب روشن بمونی 1350/01/04 منصوریه 1387/12/03 تل چگاه علیا زیدون درگیری با اشرار
3 شهید منوچهر (اسماعیل) آب روشن شهید منوچهر (اسماعیل) آب روشن شکرالله 1350/02/05 بهبهان 1365/10/25 بیمارستان نجیمه تهران کربلای پنج
4 شهید ناصر آب روشن شهید ناصر آب روشن خلیفه 1343/04/06 کوتک علیا 1364/07/02 مهران -
5 شهید حبیب الله آباد شهید حبیب الله آباد سیف الله 1349/01/01 سلامه وسطی 1367/04/04 جزیره مجنون -
6 شهید مجید آبرومند شهید مجید آبرومند فضل الله 1343/01/03 بهبهان 1363/01/10 جزیره مجنون -
7 شهید مسعود آبرومند شهید مسعود آبرومند فضل الله 1345/01/24 بهبهان 1361/04/22 کوشک رمضان
8 شهید بهمن آتش پنجه شهید بهمن آتش پنجه محمدعلی 1347/06/27 بهبهان 1365/10/26 بیمارستان شهید فیاض بخش تهران کربلای پنج
9 شهید علیرضا آتون شهید علیرضا آتون علی سینا 1345/05/18 بهبهان 1364/12/04 فاو والفجر هشت
10 شهید اسماعیل آدمی شهید اسماعیل آدمی محمدتقی 1342/11/24 بهبهان 1362/12/08 جزیره مجنون خیبر
11 شهید حسن آذربرزین شهید حسن آذربرزین حسین 1336/11/16 بهبهان 1360/05/04 محور دارخوین - شادگان -
12 شهید رستم آذرنگ هفشجانی شهید رستم آذرنگ هفشجانی الیاس 1331/03/04 شهرکرد 1365/10/27 بیمارستان شهید رجایی تهران کربلای پنج
13 شهید سیداسدالله آذری شهید سیداسدالله آذری سیدخلیفه 1343/04/01 بهبهان 1363/09/05 بوشهر -
14 شهید محمدشفیع آذریون شهید محمدشفیع آذریون رحیم 1341/10/21 بهبهان 1366/06/29 بانه (پادگان لشکر ولی عصر) -
15 شهید جهانبخش آرام شهید جهانبخش آرام محمد 1342/05/28 بهبهان 1360/05/30 شوش -
16 شهید کریم آرمیون شهید کریم آرمیون رحیم 1346/03/03 بهبهان 1365/11/05 بیمارستان بقیه‌الله تهران کربلای پنج
17 شهید محمدرضا آرین پور دهدشت شهید محمدرضا آرین پور دهدشت اله داد 1344/05/02 بهبهان 1362/05/28 پاسگاه زید پدافندی
18 شهید فریدون آزادپور شهید فریدون آزادپور علمدار 1339/01/01 کهگیلویه 1361/10/06 تنگه ابوغریب -
19 شهید حمداله آزمون شهید حمداله آزمون عبداله 1338/05/07 بهبهان 1362/12/05 هورالعظیم خیبر
20 شهید محمد آزمون شهید محمد آزمون عبدالعزیز 1347/02/02 بهبهان 1365/10/05 ام الرصاص عراق کربلای چهار
21 شهید محمدکریم آستا شهید محمدکریم آستا خلیفه 1344/04/09 بهمئی 1366/05/03 اشنویه -
22 شهید رفعت آسیابی شهید رفعت آسیابی حسین 1355/01/15 بهبهان 1362/08/14 منزل مسکونی حمله موشکی
23 شهید منوچهر آصفی شهید منوچهر آصفی نعمت اله 1337/02/01 بهبهان 1359/08/24 سوسنگرد پدافندی
24 شهید عبدالرضا آفرند شهید عبدالرضا آفرند محمدظاهر 1349/04/23 بهبهان 1369/12/09 دشت عباس -
25 شهید فصیح آفریدن شهید فصیح آفریدن عبدی 1339/04/06 بهبهان 1366/07/07 محور باختران اسلام آباد -
26 شهید منصور آقائی شهید منصور آقائی ابراهیم 1346/03/19 بهبهان 1361/11/18 شیب نیسان والفجر مقدماتی
27 شهید مهران آقائی شهید مهران آقائی محمد 1350/06/24 بهبهان 1366/04/08 ماووت عراق نصر چهار
28 شهید احمد آقابالی شهید احمد آقابالی محمدجواد 1349/05/25 بهبهان 1365/10/25 بیمارستان شهید چمران تهران کربلای پنج
29 شهید حسن آقاجری شهید حسن آقاجری سیدال 1344/04/02 بهبهان 1361/12/10 عین خوش -
30 شهید حسین آقاجری شهید حسین آقاجری جمعه 1349/03/20 بهبهان 1362/08/04 مدرسه راهنمایی شهید پیروز حمله موشکی
31 شهید رجب آقاجری شهید رجب آقاجری ابراهیم 1343/09/22 بهبهان 1366/04/10 ماووت عراق نصر چهار
32 شهید سیف اله آقاجری شهید سیف اله آقاجری عبداله 1346/12/17 بهبهان 1365/10/27 شلمچه کربلای پنج
33 شهید شعبان آقاجری شهید شعبان آقاجری حسین 1350/01/09 بهبهان 1366/04/07 ماووت عراق نصر چهار
34 شهید عبدالرضا آقاجری شهید عبدالرضا آقاجری کبوتر 1346/06/29 بهبهان 1364/11/27 فاو والفجر هشت
35 شهید غلام آقاجری شهید غلام آقاجری جانعلی 1349/01/06 بهبهان 1366/04/07 ماووت عراق نصر چهار
36 شهید محمدرضا آقاجری شهید محمدرضا آقاجری برفی آقا 1339/02/23 بهبهان 1365/10/25 شلمچه کربلای پنج
37 شهید رضاقلی آلوس شهید رضاقلی آلوس راه علی 1339/06/05 بهمئی 1362/04/05 بیمارستان امام سجاد تهران -
38 شهید منصور آموزش شهید منصور آموزش خلیفه 1328/04/01 بهبهان 1362/08/04 مدرسه راهنمایی شهید پیروز حمله موشکی
39 شهید مرتضی آیرم شهید مرتضی آیرم علی 1340/02/03 بهبهان 1360/08/14 بیمارستان هتل نادری اهواز -
40 شهید علی اکبر ابراهیمی شهید علی اکبر ابراهیمی اسکندر 1341/06/03 کهگیلویه 1361/11/18 شیب نیسان والفجر مقدماتی
41 شهید محمد ابراهیمی شهید محمد ابراهیمی عیسی 1339/07/09 آبادان 1360/12/05 بستان -
42 شهید سید محمدرضا ابوالحسن زاده شهید سید محمدرضا ابوالحسن زاده سید زین العابدین 1342/01/12 بهبهان 1360/09/08 دهلاویه طریق القدس
43 شهید علی محمد ابوعلی شهید علی محمد ابوعلی کهزاد 1335/03/24 آغاجاری 1362/06/06 جاده امیدیه- بهبهان -
44 شهید فضل اله ابوعلی شهید فضل اله ابوعلی نجف 1347/05/21 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
45 شهید لیلا ابوعلی شهید لیلا ابوعلی ممل 1316/10/03 آبادان 1362/11/25 منزل مسکونی حمله موشکی
46 شهید مجید ابوعلی شهید مجید ابوعلی طوفانی 1345/04/15 آبادان 1364/11/27 فاو والفجر هشت
47 شهید محمدعلی ابول نژادیان شهید محمدعلی ابول نژادیان علی 1344/10/01 بهبهان 1365/02/30 حاج عمران کربلای دو
48 شهید هوشنگ ابولی شهید هوشنگ ابولی عبدی 1348/07/01 بهبهان 1362/08/04 مدرسه راهنمایی شهید پیروز حمله موشکی
49 شهید اسداله اثنی عشری شهید اسداله اثنی عشری عبدالمحمد 1335/01/01 بهبهان 1361/04/22 محور کوشک رمضان
50 شهید کیامرز احسانی تنگ برد سفید شهید کیامرز احسانی تنگ برد سفید علی همت 1337/07/19 لنده 1362/01/22 شرهانی والفجر یک
51 شهید سلمان احسانی تنگ بردسفید شهید سلمان احسانی تنگ بردسفید موسی 1361/07/01 لنده 1390/05/25 سواحل بین لیلتین و بویرات (دیلم) درگیری با اشرار قاچاقچی
52 شهید سید حسن احمدپور شهید سید حسن احمدپور سید احمد 1345/03/03 بهبهان 1361/08/13 عین خوش محرم
53 شهید اکبر احمدزاده شهید اکبر احمدزاده صفر 1305/08/10 بهبهان 1362/11/25 بهبهان حمله موشکی
54 شهید حسین احمدزاده شهید حسین احمدزاده خداداد 1347/08/19 بهبهان 1367/01/29 تپه ریشن پدافندی
55 شهید سکینه احمدزاده محمداصل شهید سکینه احمدزاده محمداصل محمد 1340/04/20 آبادان 1357/05/28 سینما رکس آبادان آتش سوزی
56 شهید امراله احمدی شهید امراله احمدی امان اله 1345/05/28 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
57 شهید سید محمد احمدی شهید سید محمد احمدی سید علی 1351/11/01 بهبهان 1366/12/28 پادگان مریوان (دزلی) والفجر ده
58 شهید هاشم احمدی شهید هاشم احمدی محمدرضا 1337/03/23 بهبهان 1361/01/02 شوش فتح المبین
59 شهید محمدحسین احمدی نژادبهبهانی شهید محمدحسین احمدی نژادبهبهانی نعمت اله 1345/08/29 بهبهان 1361/12/26 شیب نیسان والفجر مقدماتی
60 شهید رحم الله (رحمان) احمدی کلو شهید رحم الله (رحمان) احمدی کلو بمونی 1341/06/30 بهبهان 1361/05/20 جزیره مینو -
61 شهید محمدرضا اخترکاوان شهید محمدرضا اخترکاوان حبیب 1337/01/05 آبادان 1360/03/05 آبادان -
62 شهید محسن ادراکی شهید محسن ادراکی حمداله 1346/04/13 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
63 شهید شاکر ادی شهید شاکر ادی حسن 1345/09/10 خرمشهر 1366/11/22 شیراز بمباران هوایی
64 شهید اقبال ارتفاعات شهید اقبال ارتفاعات علی 1347/05/24 بهبهان 1362/05/26 محور کوشک پدافندی
65 شهید سید غلامرضا ارجانی شهید سید غلامرضا ارجانی سید ابوالقاسم 1340/12/19 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
66 شهید حمید ارجعی شهید حمید ارجعی سهراب 1339/01/01 خرمشهر 1361/02/10 جاده اهواز خرمشهر بیت المقدس
67 شهید فتح اله (سعید) ارجعی شهید فتح اله (سعید) ارجعی سهراب 1340/03/18 خرمشهر 1360/02/04 کوت شیخ خرمشهر حمله موشکی
68 شهید مهرداد ارجمندپور شهید مهرداد ارجمندپور بشیر 1347/07/01 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
69 شهید ناصر ارجمندپور شهید ناصر ارجمندپور بشیر 1342/11/18 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
70 شهید جواد ارفاق شهید جواد ارفاق یوسف 1347/06/20 آبادان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
71 شهید مصطفی اژدر شهید مصطفی اژدر علیرضا 1312/08/05 کهگیلویه 1361/06/05 پادگان شهید بخردیان در حین آموزش نظامی
72 شهید یوسف استاد شهید یوسف استاد علی 1339/09/05 بهبهان 1364/11/27 فاو والفجر هشت
73 شهید عبداله استوان چشمه شیخ شهید عبداله استوان چشمه شیخ موسی 1346/10/21 آبادان 1364/10/27 جزیره مینو -
74 شهید سعید اسداللهی شهید سعید اسداللهی محمود 1342/06/28 آغاجاری 1359/07/12 آغاجاری بمباران هوایی
75 شهید محمدباقر اسدی شهید محمدباقر اسدی اسداله 1342/08/02 بهبهان 1361/02/10 خرمشهر بیت المقدس
76 شهید محمود اسدی شهید محمود اسدی اسداله 1340/03/31 بهبهان 1366/02/04 بیمارستان گلستان اهواز پدافندی
77 شهید مسعود اسدی شهید مسعود اسدی حمداله 1342/01/25 بهبهان 1360/05/25 شوش پدافندی
78 شهید نادر اسفندیار شهید نادر اسفندیار راه علی 1348/07/20 بهبهان 1368/12/12 بیمارستان شهید بهشتی ارومیه -
79 شهید  کوچک اسلامی شهید کوچک اسلامی عبدی 1311/08/03 بهبهان 1362/08/14 منزل مسکونی حمله موشکی
80 شهید محمد اسلامی شهید محمد اسلامی محمدشفیع 1342/01/06 بهبهان 1361/04/24 محور کوشک رمضان
81 شهید سید علی عباس اسلامی نژاد شهید سید علی عباس اسلامی نژاد سید عبدالرضا 1348/05/01 بهبهان 1365/04/13 مهران کربلای یک
82 شهید سید غلامعلی اسلامی نژاد شهید سید غلامعلی اسلامی نژاد سید عبدالرضا 1346/01/01 بهبهان 1364/05/17 هورالهویزه -
83 شهید لطف الله اسماعیلی نسب شهید لطف الله اسماعیلی نسب ماندنی 1348/03/12 بهبهان 1362/08/04 مدرسه راهنمایی شهید پیروز حمله موشکی
84 شهید مسعود اسکندری شهید مسعود اسکندری ظفر 1347/02/13 بهبهان 1367/04/23 دهلران -
85 شهید محمدرضا اصیل زاده شهید محمدرضا اصیل زاده شکری 1347/07/05 بهبهان 1366/01/14 شلمچه پدافندی
86 شهید علی اکبر اعتباری شهید علی اکبر اعتباری بشیر 1346/06/20 بهبهان 1365/10/28 بیمارستان بقیه الله تهران کربلای پنج
87 شهید حسن اعمائی شهید حسن اعمائی کیامرز 1338/01/08 بهبهان 1359/08/03 آبادان -
88 شهید عبدالرسول افرازی شهید عبدالرسول افرازی علی داد 1339/09/02 - 1359/08/25 عراق شکست محاصره سوسنگرد
89 شهید عبدالنبی افرازی شهید عبدالنبی افرازی علی داد 1337/06/03 - 1361/03/02 خرمشهر(کارون) بیت المقدس
90 شهید حبیب اله افروزیان شهید حبیب اله افروزیان رضا 1339/10/09 بهبهان 1361/02/18 جبهه حمید بیت المقدس
91 شهید لطف اله افروزیان شهید لطف اله افروزیان رضا 1345/05/12 بهبهان 1361/11/18 شیب نیسان والفجر مقدماتی
92 شهید عبدالنبی افشار شهید عبدالنبی افشار یوسف 1343/05/08 بهبهان 1359/10/30 بهبهان -
93 شهید خسرو اقسام شهید خسرو اقسام قربان 1349/04/01 بهبهان 1362/08/04 مدرسه راهنمایی شهید پیروز حمله موشکی
94 شهید محمدشفیع الماسی شهید محمدشفیع الماسی عباس 1338/08/09 بهبهان 1359/10/20 آبادان(کوی ذوالفقاری) -
95 شهید وحید الهی شهید وحید الهی محمد 1350/05/23 بهبهان 1362/08/04 مدرسه راهنمایی شهید پیروز حمله موشکی
96 شهید حمداله امیدی شهید حمداله امیدی محمدعلی 1337/02/15 بهبهان 1361/04/24 محور کوشک رمضان
97 شهید طهماس امیدی شهید طهماس امیدی قهطی 1349/09/17 - 1366/06/21 تپه شماره سه قشن پدافندی
98 شهید موسی امیدی شهید موسی امیدی نوروز 1345/04/02 خرمشهر 1364/11/25 اروندرود والفجر هشت
99 شهید نجفقلی امیدی شهید نجفقلی امیدی صفرقلی 1345/10/21 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
100 شهید نوذر امیدی شهید نوذر امیدی نوروز 1353/10/12 خرمشهر 1359/06/29 خرمشهر -
101 شهید کلثوم امیدی شهید کلثوم امیدی نوروز 1346/08/01 خرمشهر 1359/06/29 خرمشهر -
102 شهید زیبا امیرآبادی شهید زیبا امیرآبادی جعفر 1320/09/01 آباده 1359/06/29 خرمشهر -
103 شهید نادر (فرزاد) امینی شهید نادر (فرزاد) امینی نعمت اله 1349/03/14 بهبهان 1362/08/04 مدرسه راهنمایی شهید پیروز حمله موشکی
104 شهید ایمان امینی قنواتی شهید ایمان امینی قنواتی علیرضا 1348/05/05 بهبهان 1366/04/08 ماووت عراق نصر چهار
105 شهید عبدالله امینی قنواتی شهید عبدالله امینی قنواتی محمد 1343/10/20 بهبهان 1361/02/20 خرمشهر بیت المقدس
106 شهید امراله انبان باز شهید امراله انبان باز رجب 1343/03/05 بهبهان 1361/11/18 شیب نیسان والفجر مقدماتی
107 شهید حمید انجم روز شهید حمید انجم روز خلیفه 1339/01/15 آبادان 1362/12/07 تنگه چزابه خیبر
108 شهید خداداد اندامی شهید خداداد اندامی علی 1337/05/03 بهبهان 1363/01/10 جزیره مجنون -
109 شهید شاهرخ انصاف شهید شاهرخ انصاف عیدی 1347/01/05 بهبهان 1366/04/08 ماووت عراق نصر چهار
110 شهید عبدالخالق اولادی شهید عبدالخالق اولادی محمدصادق 1310/08/17 بهبهان 1363/01/10 جزیره مجنون -
111 شهید غلامرضا اولادی شهید غلامرضا اولادی عبدالرحمن 1345/05/23 بهبهان 1363/12/23 هورالهویزه بدر
112 شهید سیف اله اکبرزاده شهید سیف اله اکبرزاده فتاح 1311/07/05 بهبهان 1357/11/09 بهبهان دوران انقلاب
113 شهید کرم اله (محسن) اکبرنژاد شهید کرم اله (محسن) اکبرنژاد ابوالقاسم 1346/09/16 بهبهان 1362/08/04 مدرسه راهنمایی شهید پیروز حمله موشکی
114 شهید عطا اکبری شهید عطا اکبری نعمت اله 1343/04/26 بهبهان 1365/10/28 شلمچه کربلای پنج
115 شهید محسن اکبری شهید محسن اکبری علی 1343/06/14 بهبهان 1366/12/27 ارتفاعات شنام والفجر ده
116 شهید اصغر اکبری بهبهانی شهید اصغر اکبری بهبهانی مندال 1342/04/02 بهبهان 1361/04/23 محور کوشک رمضان
117 شهید محمد ایرج زاده (تقلبی) شهید محمد ایرج زاده (تقلبی) عاشور 1343/01/02 خرمشهر 1359/07/- محور جزیره مینو ماهشهر -
118 شهید محمدحسن ایرجی شهید محمدحسن ایرجی ذبیح اله 1333/09/03 خوی 1361/04/07 پایگاه سورسات تکاب -
119 شهید محمد ایقان شهید محمد ایقان علی 1342/03/29 آبادان 1361/02/20 خرمشهر بیت المقدس
120 شهید سعید باباسنی شهید سعید باباسنی حسین 1344/06/15 آبادان 1377/09/25 بیمارستان شهیدزاده بهبهان -
121 شهید عزیزاله باج شهید عزیزاله باج صیدال 1348/06/01 بهبهان 1366/12/28 پادگان مریوان والفجر ده
122 شهید غلامحسین باج شهید غلامحسین باج مصطفی 1334/11/04 بهبهان 1366/07/07 محور باختران اسلام آباد -
123 شهید اصغر باری گنج شهید اصغر باری گنج قنبر 1348/03/15 بهبهان 1366/04/08 ماووت عراق نصر چهار
124 شهید حمزه باز شهید حمزه باز حاجتی 1340/02/17 بهمئی 1361/02/10 محور اهواز خرمشهر بیت المقدس
125 شهید جهانشاه بازارنوی شهید جهانشاه بازارنوی علیشاه 1356/04/01 بهبهان 1397/07/12 منصوریه درگیری با اشرار مسلح
126 شهید صفدر بازیار شهید صفدر بازیار صلبعلی 1339/03/03 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
127 شهید ناصر باعثی شهید ناصر باعثی حمداله 1340/06/17 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
128 شهید اردشیر باغ رو شهید اردشیر باغ رو فرج 1347/06/23 بهبهان 1367/04/27 ایلام -
129 شهید لطف اله باغبان زاده شهید لطف اله باغبان زاده محمدصادق 1335/03/03 بهبهان 1360/04/12 شادگان -
130 شهید احمد باغرو بهبهانی شهید احمد باغرو بهبهانی فرج 1343/10/22 بهبهان 1361/11/18 شیب نیسان والفجر مقدماتی
131 شهید کورش (اسماعیل) باقرزاده شهید کورش (اسماعیل) باقرزاده خلیفه 1340/05/09 بهبهان 1360/05/25 شوش پدافندی
132 شهید نعمت اله باقرنژاد شهید نعمت اله باقرنژاد محمد 1341/05/19 آبادان 1360/07/05 مارد (آبادان) ثامن الائمه (ع)
133 شهید محمدعلی باقری شهید محمدعلی باقری میرزا حسین 1310/07/04 لامرد 1359/07/09 آبادان -
134 شهید حمداله بالیاوی شهید حمداله بالیاوی ناصر 1343/03/18 بهبهان 1366/12/26 تپه شنام والفجر ده
135 شهید ماندنی باوفا تنگ برد سفید شهید ماندنی باوفا تنگ برد سفید صفر 1341/06/10 بهبهان 1362/10/23 بیمارستان ارومیه تبریز -
136 شهید کهزاد باولی شهید کهزاد باولی شکرعلی 1346/05/04 بهبهان 1366/04/07 ماووت عراق نصر چهار
137 شهید عبدالرضا باولی بهمئی شهید عبدالرضا باولی بهمئی حسین 1343/01/02 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
138 شهید عبدالکریم باولی بهمئی شهید عبدالکریم باولی بهمئی عبدل 1346/02/24 بهبهان 1365/10/30 شلمچه کربلای پنج
139 شهید غلامحسین باولی بهمئی شهید غلامحسین باولی بهمئی حسن 1305/10/02 بهبهان 1366/07/07 محور باختران اسلام آباد -
140 شهید حمید باولی فرد شهید حمید باولی فرد علیرحیم 1339/05/06 بهبهان 1366/04/07 ماووت عراق نصر چهار
141 شهید آزاده بحرینی لقب شهید آزاده بحرینی لقب جابر 1361/05/25 بهبهان 1362/08/04 منزل مسکونی حمله موشکی
142 شهید مهدی بخردی نسب شهید مهدی بخردی نسب محمد 1347/03/04 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
143 شهید عیدی (صدراله) بخردیان شهید عیدی (صدراله) بخردیان علیرضا 1344/05/02 بهبهان 1362/05/24 پاسگاه زید پدافندی
144 شهید کریم (عبدالکریم) بخردیان شهید کریم (عبدالکریم) بخردیان بشیر 1317/05/18 بهبهان 1360/05/12 بهبهان ترور
145 شهید سید غلامحسین براتی شهید سید غلامحسین براتی سید رسول 1343/05/22 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
146 شهید غلامعلی براتی شهید غلامعلی براتی غلامحسین 1343/04/11 بهبهان 1361/02/20 کوت شیخ خرمشهر بیت المقدس
147 شهید محمدعلی برجاسی پور شهید محمدعلی برجاسی پور علی 1344/02/11 بهبهان 1365/10/04 - کربلای چهار
148 شهید هوشنگ (سلمان) برجسته شهید هوشنگ (سلمان) برجسته محمدعلی 1344/04/01 بهمئی 1360/07/15 دهلاویه طریق القدس
149 شهید بهروز بردکی شهید بهروز بردکی شکری 1349/01/02 بهبهان 1366/12/26 تپه شنام والفجر ده
150 شهید مهیار برفر شهید مهیار برفر محمد 1345/11/17 بهبهان 1364/11/27 فاو والفجر هشت
151 شهید عبدالله برگزیده شهید عبدالله برگزیده مندال 1346/11/09 کهگیلویه 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
152 شهید قربان برند شهید قربان برند احمد 1339/08/10 بهمئی 1362/01/22 شرهانی -
153 شهید احمد برکت رضائی شهید احمد برکت رضائی غلامحسین 1343/06/08 بهبهان 1360/07/23 شوش پدافندی
154 شهید علی برکت رضائی شهید علی برکت رضائی محمدجعفر 1334/07/15 بهبهان 1361/11/21 شیب نیسان والفجر مقدماتی
155 شهید علی اکبر برکت رضائی شهید علی اکبر برکت رضائی محمدصادق 1337/09/26 بهبهان 1364/11/27 فاو والفجر هشت
156 شهید غلامرضا برکت رضائی شهید غلامرضا برکت رضائی عبدالرسول 1338/06/07 بهبهان 1367/04/22 دهلران -
157 شهید پروانه بسمل شهید پروانه بسمل علی داد 1361/03/22 بهبهان 1362/08/14 منزل مسکونی حمله موشکی
158 شهید مصطفی بصری شهید مصطفی بصری محمدحسین 1344/12/13 بهبهان 1365/10/27 شلمچه کربلای پنج
159 شهید خیراله بقالیان شهید خیراله بقالیان حمداله 1347/03/15 بهبهان 1366/07/21 ماووت عراق پدافندی
160 شهید علیرضا بقایی شهید علیرضا بقایی غلامرضا 1345/06/30 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
161 شهید مجید بقایی شهید مجید بقایی حمداله 1337/01/07 بهبهان 1361/11/09 فکه -
162 شهید محمدرضا بقایی شهید محمدرضا بقایی غلامرضا 1347/06/21 بهبهان 1364/03/04 هورالهویزه پدافندی
163 شهید علی محمد بگ دیلی شهید علی محمد بگ دیلی شهباز 1344/01/16 بهبهان 1364/10/28 هورالعظیم پدافندی
164 شهید ظفر بگدلی شهید ظفر بگدلی علی اکبر 1346/06/06 بهبهان 1367/04/04 بغداد (عراق) -
165 شهید قدرت الله بگدلی شهید قدرت الله بگدلی درویش مسیح 1347/01/04 بهبهان 1367/05/04 اسلام آباد غرب مرصاد
166 شهید سید عبدالصاحب بلادی شهید سید عبدالصاحب بلادی سید محمدعلی 1344/05/07 بهبهان 1361/11/18 شیب نیسان والفجر مقدماتی
167 شهید سید محمدرضا بلادی شهید سید محمدرضا بلادی سید شکراله 1340/06/10 بهبهان 1360/03/28 دارخوین -
168 شهید عنایت اله بلادی اول شهید عنایت اله بلادی اول سید صفا 1340/06/10 بهبهان 1360/02/31 شوش پدافندی
169 شهید سید یحیی بلادی اوّل شهید سید یحیی بلادی اوّل سید مرتضی 1339/08/07 بهبهان 1361/04/24 محور کوشک رمضان
170 شهید نجف بلادیان بهبهان شهید نجف بلادیان بهبهان سید محمد 1317/04/07 بهبهان 1357/08/19 مسجد جامع دوگنبدان دوران انقلاب
171 شهید مسکو بنگران شهید مسکو بنگران احمد 1345/09/06 بهبهان 1362/08/04 منزل مسکونی حمله موشکی
172 شهید سعید بهادری شهید سعید بهادری حمدی 1344/01/01 بهبهان 1361/11/18 شیب نیسان والفجر مقدماتی
173 شهید عبدالمجید بهادری شهید عبدالمجید بهادری شکراله 1342/06/29 بهبهان 1365/10/27 شلمچه کربلای پنج
174 شهید محمدرضا بهادری شهید محمدرضا بهادری صیفی 1349/06/25 بهبهان 1362/08/04 مدرسه راهنمایی شهید پیروز حمله موشکی
175 شهید غلامحسین بهبهان آبادی شهید غلامحسین بهبهان آبادی رجب 1347/01/12 بهبهان 1365/10/25 بیمارستان دکتر رهنمون تهران کربلای پنج
176 شهید غلامعباس بهبهان آبادی شهید غلامعباس بهبهان آبادی رجب 1345/01/09 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
177 شهید کیهان بهرامی خشاب شهید کیهان بهرامی خشاب عطاءاله 1348/11/19 کهگیلویه 1364/11/27 فاو والفجر هشت
178 شهید عبدالعلی بهروزی شهید عبدالعلی بهروزی محمد 1338/02/23 بهبهان 1363/01/24 بیمارستان نمازی شیراز -
179 شهید علی بهروزی شهید علی بهروزی محمد 1339/01/10 بهبهان 1361/01/02 شوش فتح المبین
180 شهید حمید بهروش شهید حمید بهروش لرو 1333/02/28 بندر ماهشهر 1361/01/07 شوش فتح المبین
181 شهید فرخ بهزادی برزیان شهید فرخ بهزادی برزیان مصطفی 1345/12/09 کهگیلویه 1364/11/27 فاو والفجر هشت
182 شهید اله مراد بهمئی شهید اله مراد بهمئی علی نجات 1349/07/26 بهبهان 1378/10/12 بیمارستان شهدا ماهشهر در حین انجام مانور
183 شهید علی پناه بهمئی شهید علی پناه بهمئی علی محمد 1347/04/24 بهبهان 1364/11/27 فاو والفجر هشت
184 شهید علی عسکر بهمئی شهید علی عسکر بهمئی علی اصغر 1345/04/04 بهبهان 1365/10/21 شلمچه کربلای پنج
185 شهید علی محمد بهمئی شهید علی محمد بهمئی صفر 1332/06/06 بهبهان 1366/07/07 محور باختران اسلام آباد -
186 شهید موسی بهمئی شهید موسی بهمئی احمد 1343/05/15 بهبهان 1362/12/06 هورالهویزه خیبر
187 شهید محمد (محمدعلی) بیانی شهید محمد (محمدعلی) بیانی عباس 1340/11/17 بهبهان 1361/04/24 محور کوشک رمضان
188 شهید قدرت اله بیرونی شهید قدرت اله بیرونی آقا 1342/04/15 بهبهان 1361/01/07 شوش فتح المبین
189 شهید علی یار بیژنی خوی شهید علی یار بیژنی خوی ماندنی 1339/02/28 بهبهان 1360/02/22 شادگان -
190 شهید محمدرفیع بیژنی خوی شهید محمدرفیع بیژنی خوی ماندنی 1349/03/19 بهبهان 1364/11/29 فاو والفجر هشت
191 شهید خیبر بیغال شهید خیبر بیغال رشید (بکر) 1342/11/06 بهمئی 1362/09/19 شرهانی -
192 شهید مهدی بیغوله شهید مهدی بیغوله محمدعلی 1307/04/10 بافت 1363/02/04 جزیره مجنون -
193 شهید عبداله بیگدلی شهید عبداله بیگدلی مندنی 1316/11/03 آبادان 1357/05/28 سینما رکس آبادان آتش سوزی
194 شهید محسن بیگدلی شهید محسن بیگدلی شهید عبداله 1346/10/23 آبادان 1357/05/28 سینما رکس آبادان آتش سوزی
195 شهید حسن بینوا امیرالمومنین (مسکینی) شهید حسن بینوا امیرالمومنین (مسکینی) کریم 1351/06/12 بهبهان 1365/10/30 شلمچه کربلای پنج
196 شهید شاهرخ (محمد) پاپی شهید شاهرخ (محمد) پاپی جعفر 1344/07/01 بهبهان 1365/11/03 بیمارستان بقیه الله تهران کربلای پنج
197 شهید سید شمس الله پاپیان (پاسبان) شهید سید شمس الله پاپیان (پاسبان) سید جابر 1346/10/14 بهبهان 1366/04/12 بیمارستان امام خمینی تبریز نصر چهار
198 شهید عبدحسین پادیر شهید عبدحسین پادیر حسین 1344/04/04 بهمئی 1365/09/30 فاو کربلای چهار
199 شهید شیرخون پارسائی شهید شیرخون پارسائی فرج اله 1341/06/25 بویراحمد 1365/11/01 شلمچه کربلای پنج
200 شهید مذکور پارسی شهید مذکور پارسی مجاهد 1337/04/09 کهگیلویه 1357/08/19 گچساران دوران انقلاب
201 شهید سیف اله پازند شهید سیف اله پازند محمد 1343/06/12 بهبهان 1364/03/14 هورالهویزه ظفر یک
202 شهید محمدرضا پازند شهید محمدرضا پازند علی 1348/01/04 بهبهان 1365/01/29 سلیمانیه پدافندی
203 شهید فریدون پالاش شهید فریدون پالاش شعبان 1344/02/01 بهبهان 1363/12/23 هورالهویزه بدر
204 شهید سعید پاک باز شهید سعید پاک باز جعفر 1346/10/15 بهبهان 1361/11/18 شیب نیسان والفجر مقدماتی
205 شهید جعفر پاک دل شهید جعفر پاک دل غلامحسین 1342/11/20 بهبهان 1361/04/23 محور کوشک رمضان
206 شهید محمد پایمرد شهید محمد پایمرد علی محمد 1345/10/05 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
207 شهید خداداد پدین شهید خداداد پدین علی داد 1332/01/20 بهبهان 1364/11/28 فاو والفجر هشت
208 شهید سلطانعلی پرتویان شهید سلطانعلی پرتویان جعفر 1343/04/13 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
209 شهید رفیع پرنیان شهید رفیع پرنیان نجف 1340/01/01 بهمئی 1362/03/31 قله شمشی نوسود -
210 شهید عباس پروین شهید عباس پروین موری 1346/06/15 بهبهان 1362/12/08 جفیر خیبر
211 شهید حسین پری سوز شهید حسین پری سوز محمدهاشم 1321/09/11 بهبهان 1362/09/23 بهبهان حمله موشکی
212 شهید ابوالقاسم پریسوز شهید ابوالقاسم پریسوز شهید حسین 1350/06/05 بهبهان 1366/04/08 ماووت عراق نصر چهار
213 شهید سعید پسندیده شهید سعید پسندیده نصراله 1350/04/01 بهبهان 1362/08/04 مدرسه راهنمایی شهید پیروز حمله موشکی
214 شهید محمود پشت بست شهید محمود پشت بست شکری 1341/10/14 بهبهان 1366/12/25 غرب کشور والفجر ده
215 شهید علی پلمه یان شهید علی پلمه یان خدابخش 1347/06/09 بهبهان 1366/07/25 بانه -
216 شهید غلامعباس پوراسماعیل شهید غلامعباس پوراسماعیل رضا 1326/01/01 آبادان 1360/08/03 بندر امام خمینی بمباران هوایی
217 شهید یونس پورجلو شهید یونس پورجلو موسی 1368/10/29 بهبهان 1397/06/31 بلوار قدس شهر اهواز حمله تروریستی
218 شهید مصطفی پورخنجر شهید مصطفی پورخنجر عبدالکریم 1341/04/16 بهبهان 1360/09/17 پل سابله بستان پدافندی
219 شهید حکمت اله پورشریف شهید حکمت اله پورشریف شعبان 1343/08/02 بهبهان 1361/04/24 محور کوشک رمضان
220 شهید کورش پورشریف شهید کورش پورشریف شعبان 1351/03/03 بهبهان 1362/08/04 مدرسه راهنمایی شهید پیروز حمله موشکی
221 شهید مهدی پورمحمدی شهید مهدی پورمحمدی حمداله 1347/01/01 بهبهان 1362/12/06 هورالهویزه خیبر
222 شهید سید احمد پورموسویان شهید سید احمد پورموسویان سید عبدالرسول 1340/02/01 بهبهان 1365/11/13 شلمچه کربلای پنج
223 شهید اسداله پورکاظم شهید اسداله پورکاظم رمضان 1342/03/19 بهبهان 1361/04/22 محور کوشک رمضان
224 شهید مرتضی پوست کن شهید مرتضی پوست کن محمد 1344/06/11 بهبهان 1361/12/26 شیب نیسان والفجر مقدماتی
225 شهید عبدالله پوستکن شهید عبدالله پوستکن جمعه 1348/04/10 بهبهان 1365/02/05 جزیره مینو پدافندی
226 شهید قاسم پولادرک شهید قاسم پولادرک فضل الله 1345/07/13 بهبهان 1361/11/21 شیب نیسان والفجر مقدماتی
227 شهید محمدرضا پیرایش شهید محمدرضا پیرایش نصراله 1341/01/01 بهبهان 1360/07/15 دهلاویه پدافندی
228 شهید جعفر پیرعلی شهید جعفر پیرعلی محمدحسین 1337/06/04 بهبهان 1361/01/02 دشت عباس فتح المبین
229 شهید حمداله پیروز شهید حمداله پیروز فرج اله 1340/01/17 بهبهان 1357/10/05 امامزاده شاه میرعالی حسین دوران انقلاب
230 شهید ماشاءاله پیروزه شهید ماشاءاله پیروزه نامدار 1347/01/02 بهبهان 1365/10/28 بیمارستان لبافی نژاد تهران کربلای پنج
231 شهید مسعود پیش بهار شهید مسعود پیش بهار حسین 1341/04/16 آغاجاری 1361/02/21 محور شادگان دارخوین بیت المقدس
232 شهید صادق (محمدصادق) پیله ور شهید صادق (محمدصادق) پیله ور فرج اله 1323/04/09 بهبهان 1359/07/26 آبادان -
233 شهید حسین پیلیم شهید حسین پیلیم محمود 1347/04/29 بهبهان 1362/08/04 مدرسه راهنمایی شهید پیروز حمله موشکی
234 شهید امامقلی تابان شهید امامقلی تابان حسین 1339/06/12 بهبهان 1365/03/22 بیمارستان صحرائی امام رضا -
235 شهید عبدالرسول تابان شهید عبدالرسول تابان نعمت اله 1345/09/12 بهبهان 1365/10/29 شلمچه کربلای پنج
236 شهید محمد تاسه شهید محمد تاسه غلامحسین 1270/06/03 دشتستان 1362/08/04 منزل مسکونی حمله موشکی
237 شهید محمود تبریزی شهید محمود تبریزی محمدصادق 1342/08/14 بهبهان 1361/04/23 محور کوشک رمضان
238 شهید امیر تحریری شهید امیر تحریری سلطان علی 1340/12/07 خرمشهر 1365/11/05 شلمچه کربلای پنج
239 شهید عبدالرسول تروشه شهید عبدالرسول تروشه علی 1349/12/01 بهبهان 1367/01/29 تپه رشن والفجر ده
240 شهید گلی ترک چین شهید گلی ترک چین رضا 1305/07/06 بهبهان 1362/11/25 منزل مسکونی حمله موشکی
241 شهید سید حمدالله تقوائی شهید سید حمدالله تقوائی سیدعبدالرسول 1339/01/02 بهبهان 1377/11/19 بیمارستان گلستان اهواز -
242 شهید صفدر تقوی خصال شهید صفدر تقوی خصال میرلطیف 1348/05/08 بهبهان 1362/12/08 جزیره مجنون خیبر
243 شهید صدرالدین تقوی زاده عروه شهید صدرالدین تقوی زاده عروه علی داد 1344/03/27 کهگیلویه 1361/11/18 شیب نیسان والفجر مقدماتی
244 شهید ظفر تقی پور شهید ظفر تقی پور محمدعلی 1342/07/01 لنده 1365/11/24 شلمچه کربلای پنج
245 شهید مندنی تقی پور شهید مندنی تقی پور علی زمان 1343/03/03 لنده 1367/03/23 خرمال عراق -
246 شهید عبدالحمید تقی زاده بهبهانی شهید عبدالحمید تقی زاده بهبهانی محمدجعفر 1346/05/30 بهبهان 1365/10/25 بیمارستان شهید چمران تهران کربلای پنج
247 شهید محمدحسن توام شهید محمدحسن توام غلام 1340/12/08 بهبهان 1361/04/23 محور کوشک رمضان
248 شهید ابراهیم تیموری منفرد شهید ابراهیم تیموری منفرد میرنعمت اله 1345/03/07 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
249 شهید علی رضا ثابت شهید علی رضا ثابت شهید محمد 1345/09/11 آبادان 1362/11/25 منزل مسکونی حمله موشکی
250 شهید محمد ثابت شهید محمد ثابت حسن 1307/08/03 آبادان 1362/11/25 منزل مسکونی حمله موشکی
251 شهید حجت اله جاری شهید حجت اله جاری امان اله 1346/10/19 بهبهان 1367/01/25 دشت هلاله پدافندی
252 شهید مجید جانبازی شهید مجید جانبازی نجف 1343/04/22 بهبهان 1362/12/06 بیمارستان گلستان اهواز خیبر
253 شهید ماندنی جاودان زاده شهید ماندنی جاودان زاده امیر مشهور قلی 1341/07/01 بهبهان 1367/04/04 شهابیه -
254 شهید حبیب جاوید شهید حبیب جاوید علی اکبر 1332/03/10 بهبهان 1360/05/25 شوش پدافندی
255 شهید لطف اله جاویدان شهید لطف اله جاویدان یوسف 1341/05/23 بهبهان 1362/12/08 جزیره مجنون خیبر
256 شهید زاهد (علی) جاویدانه شهید زاهد (علی) جاویدانه جهان 1334/04/15 بویراحمد 1362/04/06 پل نو خرمشهر -
257 شهید مخمل خانم جداولی شهید مخمل خانم جداولی دهدار علی 1304/04/08 بهبهان 1362/08/14 منزل مسکونی حمله موشکی
258 شهید عبدالحسین جرنگ شهید عبدالحسین جرنگ بخشعلی 1338/01/01 بهمئی 1362/09/03 پل نو خرمشهر -
259 شهید کمال جعفرنیا شهید کمال جعفرنیا خداداد 1347/12/03 بهبهان 1366/05/10 بیمارستان آیت الله کاشانی اصفهان نصر چهار
260 شهید اسحاق جعفری شهید اسحاق جعفری سهراب 1363/06/12 بهبهان 1384/09/14 شمال پادگان حمید -
261 شهید قنبر (عبدالمجید) جعفری مقدم شهید قنبر (عبدالمجید) جعفری مقدم محمدحسین 1347/02/19 بهبهان 1365/04/12 مهران کربلای یک
262 شهید رجب جفّاری شهید رجب جفّاری درویش 1341/10/01 بهبهان 1361/10/12 بیمارستان قائم (عج) مشهد -
263 شهید جواد جلیل زاده شهید جواد جلیل زاده سید محمد 1348/06/01 کهگیلویه 1362/08/04 مدرسه راهنمایی شهید پیروز حمله موشکی
264 شهید عباسعلی جماشی نژاد شهید عباسعلی جماشی نژاد سیف اله 1349/06/09 بهبهان 1365/10/05 جزیره مینو کربلای چهار
265 شهید ظفرقلی جمشیدی تنگ برد سفید شهید ظفرقلی جمشیدی تنگ برد سفید رضاقلی 1345/06/18 بهبهان 1364/07/27 شرهانی -
266 شهید منصور جمشیدی نژاد شهید منصور جمشیدی نژاد احمد 1344/03/09 بویراحمد 1383/12/07 اروندکنار درگیری با اشرار عراقی
267 شهید خیراله جنت شعار شهید خیراله جنت شعار فرج 1337/04/15 بهبهان 1361/04/22 محور کوشک رمضان
268 شهید احمد جنگ شهید احمد جنگ علیرضا 1344/04/15 بهبهان 1363/02/01 پادگان شهید بخردیان در حین آموزش نظامی
269 شهید بابک جهان پناه شهید بابک جهان پناه رمضان 1347/06/16 کهگیلویه 1366/12/27 سرپل ذهاب والفجر ده
270 شهید رمضان جهان تاب پور شهید رمضان جهان تاب پور کلو 1346/09/03 - 1366/08/06 فاو پدافندی
271 شهید اکبر جهان دیده شهید اکبر جهان دیده صفا 1325/06/14 بهبهان 1362/11/25 منزل مسکونی حمله موشکی
272 شهید لطف اله جهانتاب شهید لطف اله جهانتاب فرج 1340/06/14 بهبهان 1369/02/13 سوسنگرد -
273 شهید سید نوراله جهاندیده شهید سید نوراله جهاندیده سید آقا بابا 1346/09/27 بهبهان 1367/04/21 فکه -
274 شهید محمد جوادی مقدم شهید محمد جوادی مقدم حسن 1359/12/09 بهبهان 1383/09/11 محور بم زاهدان درگیری با اشرار مسلح
275 شهید غلامرضا (علی) جوادی نژاد شهید غلامرضا (علی) جوادی نژاد برات 1344/11/19 بهبهان 1364/03/14 هورالهویزه ظفر یک
276 شهید حبیب اله جوانمردی شهید حبیب اله جوانمردی نجف 1341/06/15 بهبهان 1357/05/23 بیمارستان شهیدزاده دوران انقلاب
277 شهید امیرحسین جوبر شهید امیرحسین جوبر صفر 1349/10/01 بهبهان 1362/11/25 منزل مسکونی حمله موشکی
278 شهید مراد جوبری شهید مراد جوبری خداکرم 1348/01/10 بهبهان 1366/07/26 غرب کشور پدافندی
279 شهید یونس جوزاک شهید یونس جوزاک محمد 1348/12/08 آغاجاری 1362/08/04 مدرسه راهنمایی شهید پیروز حمله موشکی
280 شهید احمد جوکار شهید احمد جوکار خداخواست 1342/09/28 بهبهان 1361/04/29 شرق بصره رمضان
281 شهید محمدعلی جویبار شهید محمدعلی جویبار کناری 1332/06/07 آبادان 1359/07/26 خلیج فارس -
282 شهید افشین چابک شهید افشین چابک شنبه 1354/11/08 بهبهان 1362/08/04 منزل مسکونی حمله موشکی
283 شهید احمد چابکی شهید احمد چابکی حبیب 1343/06/05 بهبهان 1360/09/13 پل سابله بستان طریق القدس
284 شهید اسمعیل چابکی شهید اسمعیل چابکی خُردل 1340/07/01 بهبهان 1367/03/24 نوسود -
285 شهید کیامرث چاری زاده شهید کیامرث چاری زاده ابوالحسن 1349/05/15 بهبهان 1365/10/27 شلمچه کربلای پنج
286 شهید غیب اله چاشیانی شهید غیب اله چاشیانی سید سلطانعلی 1339/08/03 بهمئی 1364/06/09 هورالعظیم پدافندی
287 شهید ولی اله چامی پور شهید ولی اله چامی پور علی 1365/06/27 بهبهان 1386/04/19 سه راهی روستای کوم درگیری با اشرار مسلح
288 شهید فرج اله چندکاری شهید فرج اله چندکاری عبداله 1335/02/27 بهمئی 1359/05/09 اهواز ترور
289 شهید زادعلی چنگلوائی شهید زادعلی چنگلوائی یداله 1343/09/22 بهبهان 1364/11/29 فاو والفجر هشت
290 شهید محمدباقر چنگلوائی شهید محمدباقر چنگلوائی عزیزاله 1335/10/08 بهبهان 1364/11/28 فاو والفجر هشت
291 شهید منصور چهره افروز شهید منصور چهره افروز علی 1339/02/12 آبادان 1359/08/11 جبهه ذوالفقاری -
292 شهید بنگرو چهره پرداز شهید بنگرو چهره پرداز شاباز 1307/07/02 کهگیلویه 1362/08/14 منزل مسکونی حمله موشکی
293 شهید عبدالصمد چوبی شهید عبدالصمد چوبی جمعه 1348/02/02 بهبهان 1366/04/07 ماووت عراق نصر چهار
294 شهید حسین چکی شهید حسین چکی نادعلی 1337/01/01 بهمئی 1361/01/05 کرخه فتح المبین
295 شهید احمد حاجوی شهید احمد حاجوی محمدرضا 1350/06/29 بهبهان 1362/08/05 بیمارستان گلستان اهواز حمله موشکی
296 شهید سلمان حاجوی شهید سلمان حاجوی حبیب 1337/06/24 بهبهان 1360/01/25 شوش صاحب الزمان
297 شهید عابدین حاجی زاده پری شهید عابدین حاجی زاده پری نصراله 1347/10/22 بهبهان 1362/08/04 مدرسه راهنمایی شهید پیروز حمله موشکی
298 شهید علی حاجی نژاد شهید علی حاجی نژاد نصراله 1340/09/07 بهبهان 1361/07/12 سومار مسلم بن عقیل
299 شهید نصیر حامدی پور شهید نصیر حامدی پور عبداله 1328/07/01 لنده 1365/04/12 مهران کربلای یک
300 شهید حمید حبیبی شهید حمید حبیبی حبیب 1347/06/20 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
301 شهید محمدعلی حری شهید محمدعلی حری رحیم 1336/09/25 هندیجان 1361/02/20 خرمشهر بیت المقدس
302 شهید علی حسنی پور شهید علی حسنی پور شکراله 1340/05/05 بهبهان 1365/10/25 بیمارستان لقمان حکیم کربلای پنج
303 شهید زهرا حسنیان شهید زهرا حسنیان یوسف 1361/06/30 بهبهان 1362/08/04 منزل مسکونی حمله موشکی
304 شهید فاطمه خانم حسنیان شهید فاطمه خانم حسنیان محمدحسین 1286/07/08 بهبهان 1362/08/04 منزل مسکونی حمله موشکی
305 شهید پرویز (مجتبی) حسین زاده شهید پرویز (مجتبی) حسین زاده محمود 1344/03/22 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
306 شهید محمد حسین زاده شهید محمد حسین زاده علی 1344/04/01 بهبهان 1365/10/27 شلمچه کربلای پنج
307 شهید حسین حسینی بهبهانی شهید حسین حسینی بهبهانی استاد محمد 1294/07/06 بهبهان 1367/02/08 بیمارستان آیت الله طالقانی غرب پدافندی
308 شهید سید جلیل حسینی زاده شهید سید جلیل حسینی زاده سید ابراهیم 1338/01/30 بهبهان 1361/02/30 جاده خرمشهر بیت المقدس
309 شهید شکراله حسینی موخر شهید شکراله حسینی موخر حبیب 1348/11/01 بهبهان 1364/11/28 فاو والفجر هشت
310 شهید محمدجعفر حصاری شهید محمدجعفر حصاری رضا 1344/12/07 بهبهان 1361/04/24 محور کوشک رمضان
311 شهید موسی حق شعار شهید موسی حق شعار جمعه 1343/01/24 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
312 شهید محمدرضا حقیقت شهید محمدرضا حقیقت شعبان 1342/10/22 بهبهان 1362/05/24 پاسگاه زید پدافندی
313 شهید ابوالقاسم حقیقی پور شهید ابوالقاسم حقیقی پور عزیز 1339/03/18 بهبهان 1360/02/31 تپه های الله اکبر سوسنگرد امام علی (ع)
314 شهید حسن حلاوت شهید حسن حلاوت رجب 1344/10/04 بهبهان 1364/11/27 فاو والفجر هشت
315 شهید خیراله حلبی ساز شهید خیراله حلبی ساز محمدجعفر 1341/06/30 بهبهان 1361/04/23 محور کوشک رمضان
316 شهید یداله حلوائی شهید یداله حلوائی جعفر 1342/03/16 بهبهان 1361/04/23 محور کوشک رمضان
317 شهید محمدرضا حوائج شهید محمدرضا حوائج امانی 1344/11/20 بهبهان 1365/01/19 مریوان پدافندی
318 شهید سید عباس حکیمی شهید سید عباس حکیمی سید محمدزمان 1346/02/04 بهبهان 1361/11/18 شیب نیسان والفجر مقدماتی
319 شهید حمداله خاجویان شهید حمداله خاجویان حاج بابا 1341/03/04 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
320 شهید علی فتح خادمی شهید علی فتح خادمی محمد 1348/10/02 بهبهان 1365/10/28 شلمچه کربلای پنج
321 شهید غریب (موسی) خارا شهید غریب (موسی) خارا ماهی 1343/10/04 بهبهان 1361/04/23 شلمچه رمضان
322 شهید ناصر خاطری شهید ناصر خاطری خانعلی 1326/09/29 بهبهان 1359/07/23 خرمشهر -
323 شهید عبدالکریم خانزاد شهید عبدالکریم خانزاد ابراهیم 1301/09/12 بهبهان 1362/11/25 منزل مسکونی حمله موشکی
324 شهید نعمت اله خانی شهید نعمت اله خانی نصراله 1344/02/31 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
325 شهید کیومرث خانی شهید کیومرث خانی مراد 1346/08/04 بهبهان 1366/10/06 سقز -
326 شهید عبدالرضا خاکسار شهید عبدالرضا خاکسار غلام 1354/02/01 بهبهان 1375/04/25 روستای آق داغ قصرشیرین -
327 شهید حسین خاکساری شهید حسین خاکساری عبدی 1341/08/04 بهبهان 1361/12/12 اردوگاه موصل (عراق) -
328 شهید رضا خاکساری شهید رضا خاکساری اصغر 1338/02/17 بهبهان 1359/10/15 هویزه نصر
329 شهید محسن خاکی شهید محسن خاکی عبدی 1346/06/27 بهبهان 1365/10/24 بیمارستان بقیه الله تهران کربلای پنج
330 شهید کمال خبازی شهید کمال خبازی حبیب 1345/11/05 بهبهان 1365/10/23 بیمارستان بقیه الله تهران کربلای پنج
331 شهید جمعه خدادادزاده شهید جمعه خدادادزاده علی 1338/07/02 بهبهان 1361/02/10 شلمچه بیت المقدس
332 شهید عبدالله (جمشید) خدری شهید عبدالله (جمشید) خدری ابراهیم 1348/10/11 بهبهان 1362/08/04 مدرسه راهنمایی شهید پیروز حمله موشکی
333 شهید تیرداد (اسماعیل) خرازی توکل شهید تیرداد (اسماعیل) خرازی توکل محمد 1344/04/01 گچساران 1361/04/24 محور کوشک رمضان
334 شهید عبدالرسول خرم نیا شهید عبدالرسول خرم نیا عباس 1343/05/11 بهبهان 1365/10/26 شلمچه کربلای پنج
335 شهید عوضعلی خرمی شهید عوضعلی خرمی عباسعلی 1311/07/07 آبادان 1359/02/05 بیمارستان شرکت نفت (آبادان) ترور
336 شهید مسعود خرمی شهید مسعود خرمی ولی 1340/01/04 گچساران 1365/10/05 اروندرود کربلای چهار
337 شهید لیلا خشنو شهید لیلا خشنو یداله 1354/11/06 بهبهان 1362/08/14 منزل مسکونی حمله موشکی
338 شهید مهدی خشنو شهید مهدی خشنو یداله 1360/03/28 بهبهان 1362/08/14 منزل مسکونی حمله موشکی
339 شهید عباس خلفی نسب شهید عباس خلفی نسب فالح 1345/02/03 خرمشهر 1361/04/23 کوشک رمضان
340 شهید محمدطاهر خلفیان شهید محمدطاهر خلفیان خلیفه 1328/12/14 بهبهان 1362/08/04 مدرسه راهنمایی شهید پیروز حمله موشکی
341 شهید علی کرم خلیل پورتنگ نایاب شهید علی کرم خلیل پورتنگ نایاب اله مراد 1345/02/03 بندر ماهشهر 1367/04/04 جزیره مجنون -
342 شهید حسین خلیلی شهید حسین خلیلی محمدحسین 1347/01/01 بهمئی 1371/12/18 بیمارستان گلستان اهواز -
343 شهید اردشیر خندانی شهید اردشیر خندانی خداداد 1342/02/02 کهگیلویه 1361/11/18 شیب نیسان والفجر مقدماتی
344 شهید جابر خندانی شهید جابر خندانی رضا 1344/07/17 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
345 شهید جمشید خندانی شهید جمشید خندانی محمدجعفر 1346/05/01 بهبهان 1367/11/13 بانه -
346 شهید فرامرز خنیاب پور شهید فرامرز خنیاب پور علی 1338/04/09 بهمئی 1366/09/06 ماووت عراق نصر هشت
347 شهید اسحاق خنیابی طلاگه شهید اسحاق خنیابی طلاگه اسماعیل 1344/02/09 بهمئی 1366/04/07 ماووت عراق نصر چهار
348 شهید اکبر خواجه ئی شهید اکبر خواجه ئی موزر 1340/06/07 بهبهان 1361/02/23 خرمشهر بیت المقدس
349 شهید عبداله خواجه اسدی شهید عبداله خواجه اسدی حاجتی 1344/09/09 بهبهان 1365/10/30 شلمچه کربلای پنج
350 شهید فرج اله خود شهید فرج اله خود یوسف 1338/05/12 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
351 شهید تورج (رحمن) خوش نما شهید تورج (رحمن) خوش نما مندنی 1346/06/25 بهبهان 1360/06/13 روستای گرمز در حین آموزش نظامی
352 شهید محمد خوشنودی شهید محمد خوشنودی یداله 1337/01/10 بهبهان 1361/02/20 خرمشهر بیت المقدس
353 شهید محمدتقی خوشه چرخ شهید محمدتقی خوشه چرخ شکری 1339/07/27 بهبهان 1359/07/24 بیمارستان جندی شاپور اهواز -
354 شهید غلام خونزر شهید غلام خونزر سلبعلی 1342/03/24 بهبهان 1360/09/17 پل سابله بستان پدافندی
355 شهید محمد خونزر شهید محمد خونزر قلی 1343/11/24 بهبهان 1368/08/22 بیمارستان نمازی شیراز -
356 شهید غلام خونی شهید غلام خونی یارمحمد 1346/11/21 بهبهان 1362/12/08 شرق دجله خیبر
357 شهید نورمحمد خونی شهید نورمحمد خونی یارمحمد 1344/02/24 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
358 شهید حجت الله خیراندیش شهید حجت الله خیراندیش شکراله 1348/08/01 بهبهان 1366/04/07 ماووت عراق نصر چهار
359 شهید مجید داربا شهید مجید داربا عبداله 1344/06/02 بویراحمد 1367/04/06 پاسگاه زید -
360 شهید جمعه داردان شهید جمعه داردان موسی 1324/01/08 بهبهان 1365/10/30 بیمارستان بقیه الله تهران کربلای پنج
361 شهید رضا داستار شهید رضا داستار رجب 1340/06/11 بهبهان 1361/02/15 دارخوین بیت المقدس
362 شهید یداله دال من شهید یداله دال من حسن 1348/06/25 بهبهان 1362/08/04 مدرسه راهنمایی شهید پیروز حمله موشکی
363 شهید علی داد دام شهید علی داد دام علی محمد 1339/04/09 بهمئی 1362/05/14 شمال پاسگاه شرهانی عراق والفجر سه
364 شهید اله یار دانائی شهید اله یار دانائی علی پناه 1346/11/21 بهبهان 1364/03/05 هورالهویزه پدافندی
365 شهید ایرج (داوود) دانائی شهید ایرج (داوود) دانائی خنجر آقا 1337/11/15 بهبهان 1365/10/23 بیمارستان لبافی نژاد تهران کربلای پنج
366 شهید علیرضا دانائی شهید علیرضا دانائی خلیفه 1347/11/02 بندر ماهشهر 1362/08/04 مدرسه راهنمایی شهید پیروز حمله موشکی
367 شهید کمال دانائی شهید کمال دانائی حسن آقا 1340/02/25 بهبهان 1362/01/22 شهرک زبیدات والفجر یک
368 شهید عبدالحسین (ابراهیم) دبیری شهید عبدالحسین (ابراهیم) دبیری عبدالرسول 1341/07/15 بهبهان 1361/11/18 شیب نیسان والفجر مقدماتی
369 شهید عبدالکریم دبیری علی عسکرلو شهید عبدالکریم دبیری علی عسکرلو موسی 1342/05/06 بهبهان 1364/11/28 فاو والفجر هشت
370 شهید محمود (امیر) درخشان شهید محمود (امیر) درخشان نعمت اله 1344/01/01 بهبهان 1365/12/07 شلمچه پدافندی
371 شهید نادر (ابراهیم) درخشنده شهید نادر (ابراهیم) درخشنده محمداسماعیل 1345/12/01 تهران 1361/07/26 محور کوشک پدافندی
372 شهید اصغر درداب شهید اصغر درداب بنگرو 1348/10/04 بهبهان 1362/08/04 مدرسه راهنمایی شهید پیروز حمله موشکی
373 شهید اردشیر (صادق) درزی شهید اردشیر (صادق) درزی عبدالکریم 1341/06/14 بهبهان 1361/01/07 شوش فتح المبین
374 شهید اله داد درستان شهید اله داد درستان خداداد 1348/06/30 بهبهان 1367/04/31 سرپل ذهاب (قصرشیرین) -
375 شهید حسین (رضا) درفشی بهبهانی شهید حسین (رضا) درفشی بهبهانی محمدحسین 1341/08/02 بهبهان 1361/04/29 شرق بصره رمضان
376 شهید لشکر دره شوری شهید لشکر دره شوری وفادار 1347/03/11 بهبهان 1365/10/27 شلمچه کربلای پنج
377 شهید حسین درونه شهید حسین درونه عزیز 1340/11/08 آبادان 1361/01/21 چنانه -
378 شهید مظفر درونکی شهید مظفر درونکی عزیز 1331/09/29 بهبهان 1364/06/13 شط علی -
379 شهید محمد درویش پسند شهید محمد درویش پسند قربان 1341/08/04 بهبهان 1366/05/30 بیمارستان تهران نصر چهار
380 شهید محمدحسن درویش پسند شهید محمدحسن درویش پسند یداله 1346/06/24 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
381 شهید محمدرضا درویش پسند شهید محمدرضا درویش پسند حسین 1346/12/01 بهبهان 1364/11/27 فاو والفجر هشت
382 شهید غلامرضا درویش قلی شهید غلامرضا درویش قلی صفر 1359/01/01 بهبهان 1379/05/25 کوشک -
383 شهید امراله درویش نژاد شهید امراله درویش نژاد رمضان 1344/08/09 بهبهان 1364/06/04 پاسگاه زید -
384 شهید جعفر درویشی شهید جعفر درویشی علی یار 1346/07/01 کهگیلویه 1365/02/28 فاو پدافندی
385 شهید فرشاد درویشی شهید فرشاد درویشی فرج اله 1344/05/01 هفتگل 1366/04/08 ماووت عراق نصر چهار
386 شهید غریبعلی دژمند لنگیر وسطا شهید غریبعلی دژمند لنگیر وسطا الیاس 1340/02/16 بهبهان 1361/11/18 شیب نیسان والفجر مقدماتی
387 شهید احمد دست آویز شهید احمد دست آویز علی 1332/09/15 بهبهان 1365/04/13 مهران کربلای یک
388 شهید محمدرضا دشمیر شهید محمدرضا دشمیر رضا 1340/01/05 آبادان 1360/05/20 آبادان -
389 شهید مهدی دعاوی شهید مهدی دعاوی رسول 1349/08/15 بهبهان 1362/08/04 مدرسه راهنمایی شهید پیروز حمله موشکی
390 شهید اسماعیل دقایقی شهید اسماعیل دقایقی قنبر 1333/04/08 آغاجاری 1365/10/28 شلمچه کربلای پنج
391 شهید صادق دلروشن شهید صادق دلروشن - -/-/- - 1361/11/18 شیب نیسان والفجر مقدماتی
392 شهید عزیز دلفریب شهید عزیز دلفریب سیدعلی 1320/05/02 آبادان 1357/08/24 بهبهان دوران انقلاب
393 شهید جمعه (اکبر) دهدار شهید جمعه (اکبر) دهدار اسداله 1341/04/22 بهبهان 1364/11/27 فاو والفجر هشت
394 شهید حبیب اله دهدار ابراهیمی شهید حبیب اله دهدار ابراهیمی محمدابراهیم 1343/11/15 بهبهان 1361/04/29 شلمچه رمضان
395 شهید ابوالقاسم دهدارپور شهید ابوالقاسم دهدارپور عزیز 1343/09/25 بهبهان 1365/10/26 بیمارستان نجیمه تهران کربلای پنج
396 شهید حجت اله دهدشت شهید حجت اله دهدشت حاج بابا 1343/06/26 بهبهان 1361/02/20 خرمشهر بیت المقدس
397 شهید صدیق رضا (علیرضا) دهدشت شهید صدیق رضا (علیرضا) دهدشت موسی 1345/06/25 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
398 شهید غلامرضا دهدشتی شهید غلامرضا دهدشتی قنبر 1344/01/09 بهبهان 1365/04/17 مهران کربلای یک
399 شهید یوسف دهدشتی شهید یوسف دهدشتی رمضان 1347/02/23 آغاجاری 1364/10/17 جزیره مینو پدافندی
400 شهید محمدجواد (مجید) دهدشتی مقدم شهید محمدجواد (مجید) دهدشتی مقدم مصطفی 1347/06/17 بهبهان 1364/11/29 فاو والفجر هشت
401 شهید لطف اله دهشی شهید لطف اله دهشی مصطفی 1347/03/06 بهبهان 1365/10/27 شلمچه کربلای پنج
402 شهید اصغر دهقان شهید اصغر دهقان فرج 1335/09/19 بهبهان 1360/09/27 بستان طریق القدس
403 شهید محمدرضا دهقان شهید محمدرضا دهقان موسی 1345/05/01 دیلم 1366/06/13 جزیره مینو پدافندی
404 شهید عباس دواره شهید عباس دواره منصور 1338/05/17 کهگیلویه 1361/01/02 دشت عباس فتح المبین
405 شهید ذوالفقار دوست پرور شهید ذوالفقار دوست پرور رضا 1325/12/29 بهبهان 1365/10/30 بیمارستان آلمان غربی کربلای پنج
406 شهید فرخ (خلیل) دولت خواه شهید فرخ (خلیل) دولت خواه خلیفه 1349/06/23 بهبهان 1362/08/04 مدرسه راهنمایی شهید پیروز حمله موشکی
407 شهید علیشا دونده شهید علیشا دونده علی عسکر 1350/01/01 بهبهان 1362/08/04 مدرسه راهنمایی شهید پیروز حمله موشکی
408 شهید علی فتح دیف رخش شهید علی فتح دیف رخش علی حسین 1348/07/01 بهمئی 1365/11/11 بیمارستان گلستان اهواز کربلای پنج
409 شهید ولی دیلمی شهید ولی دیلمی شعبان 1304/05/05 بهبهان 1359/08/09 جاده آبادان خرمشهر -
410 شهید عبدالرسول دین پناه شهید عبدالرسول دین پناه غلامعباس 1338/06/01 بهبهان 1361/01/02 شوش فتح المبین
411 شهید علی دیودل (صالح نیا) شهید علی دیودل (صالح نیا) موسی 1342/08/28 آبادان 1365/11/01 بیمارستان بقیه الله تهران کربلای پنج
412 شهید محسن ذاکرزاده شهید محسن ذاکرزاده لطف اله 1343/06/27 آبادان 1365/10/20 شلمچه کربلای پنج
413 شهید فضل اله (امیر) ذراتی شهید فضل اله (امیر) ذراتی نجف 1340/04/04 بهبهان 1361/02/22 خرمشهر بیت المقدس
414 شهید خسرو ذره شهید خسرو ذره غلام (غلامرضا) 1347/01/04 بهبهان 1366/04/07 ماووت عراق نصر چهار
415 شهید ابراهیم رئیس پور شهید ابراهیم رئیس پور حیدر 1351/09/01 بهبهان 1362/08/04 مدرسه راهنمایی شهید پیروز حمله موشکی
416 شهید اکبر رئیسیان شهید اکبر رئیسیان احمد 1343/03/04 بهبهان 1361/04/29 شلمچه رمضان
417 شهید حمدالله راجی شهید حمدالله راجی غلام 1346/06/02 بهبهان 1367/04/22 موسیان -
418 شهید محمود راجی شهید محمود راجی حسین 1342/05/04 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
419 شهید هوشنگ راجی شهید هوشنگ راجی غلام 1340/06/10 بهبهان 1361/04/23 محور کوشک رمضان
420 شهید امراله راد شهید امراله راد علی اکبر 1340/06/20 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
421 شهید بارونی رازقی شهید بارونی رازقی قربانعلی 1350/01/12 بهبهان 1362/08/04 مدرسه راهنمایی شهید پیروز حمله موشکی
422 شهید یداله راستگویان شهید یداله راستگویان کرم اله 1341/01/15 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
423 شهید عبدالحمید راستی بهبهانی شهید عبدالحمید راستی بهبهانی حبیب اله 1340/10/30 بهبهان 1361/01/07 شوش فتح المبین
424 شهید عباس راستی پور شهید عباس راستی پور حبیب 1344/08/30 بهبهان 1366/05/25 میمک -
425 شهید بهروز راه نشین شهید بهروز راه نشین اکبر 1334/12/16 آبادان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
426 شهید احمد راه نورد شهید احمد راه نورد فضل اله 1337/07/20 بهبهان 1361/01/02 شوش فتح المبین
427 شهید محمد راهی شهید محمد راهی نجف 1340/01/28 بهبهان 1364/10/11 اردوگاه شهید رجایی بهبهان در حین آموزش نظامی
428 شهید رضا رای پاک شهید رضا رای پاک حمداله 1344/05/08 بهبهان 1361/04/23 محور کوشک رمضان
429 شهید عبدالواحد ربیعی شهید عبدالواحد ربیعی حبیب 1326/02/03 آبادان 1360/10/15 آبادان -
430 شهید جمعه رجبی شهید جمعه رجبی عیسی 1339/05/13 بهبهان 1360/03/21 دارخوین خمینی روح خدا فرمانده کل قوا
431 شهید لطف اله رحمانی تنگ بردسفید شهید لطف اله رحمانی تنگ بردسفید ابراهیم 1348/06/15 بهبهان 1362/08/04 مدرسه راهنمایی شهید پیروز حمله موشکی
432 شهید غلامرضا رحیمی شهید غلامرضا رحیمی علی بابا 1356/06/07 گچساران 1376/11/29 بیمارستان 578 ارتش اهواز -
433 شهید محمد رحیمی شهید محمد رحیمی علیرضا 1347/05/15 بهبهان 1366/04/07 ماووت عراق نصر چهار
434 شهید مسعود رحیمی شهید مسعود رحیمی عبدالعلی 1338/01/10 بهبهان 1361/04/23 محور کوشک رمضان
435 شهید سیف اله رحیمی امیرالمومنین شهید سیف اله رحیمی امیرالمومنین علی خیبر 1342/06/08 بهبهان 1362/12/06 هورالهویزه خیبر
436 شهید موسی رحیمی بیشه شهید موسی رحیمی بیشه علی رحم 1347/08/03 بهبهان 1364/11/28 فاو والفجر هشت
437 شهید کریم رحیمی زاده شهید کریم رحیمی زاده محمدجعفر 1320/04/02 کهگیلویه 1395/01/17 بیمارستان گلستان اهواز -
438 شهید سید عبدحسین رخشان شهید سید عبدحسین رخشان محمدلطیف 1347/06/09 کهگیلویه 1366/12/26 تپه شنام والفجر ده
439 شهید عبدالرحیم رستگار شهید عبدالرحیم رستگار خلیفه 1341/09/15 بهبهان 1364/11/27 فاو والفجر هشت
440 شهید نصراله رستگار شهید نصراله رستگار خلیفه 1343/06/28 بهبهان 1365/10/27 شلمچه کربلای پنج
441 شهید علی حسین رستگاریان پور شهید علی حسین رستگاریان پور عبدمحمد 1351/06/03 بهبهان 1366/12/28 پادگان مریوان والفجر ده
442 شهید علی رسولی شهید علی رسولی خلیفه 1340/03/17 بهبهان 1361/04/24 محور کوشک رمضان
443 شهید حسن رضائی شهید حسن رضائی محمد 1349/06/01 بهبهان 1365/10/26 بیمارستان تهران کربلای پنج
444 شهید محسن رضائی شهید محسن رضائی رمضان 1346/02/02 بهبهان 1365/10/29 شلمچه کربلای پنج
445 شهید فرهاد رضائی زاده شهید فرهاد رضائی زاده عبدالکریم 1342/02/01 بهبهان 1361/02/10 خرمشهر بیت المقدس
446 شهید حبیب  رضوان شهید حبیب رضوان ابراهیم 1341/03/17 آبادان 1361/08/16 موسیان محرم
447 شهید سید جمال رضوی شهید سید جمال رضوی سید اسمعیل 1344/09/19 بهبهان 1362/12/07 چزابه خیبر
448 شهید سید مصطفی رضوی شهید سید مصطفی رضوی سید حسین 1342/01/01 بهبهان 1361/02/12 خرمشهر بیت المقدس
449 شهید مرتضی رضوی شهید مرتضی رضوی سید حسین 1346/04/02 بهبهان 1361/11/18 فکه والفجر مقدماتی
450 شهید منوچهر رفیعی طباطبائی شهید منوچهر رفیعی طباطبائی حبیب 1346/01/01 بهبهان 1367/02/01 دارخوین -
451 شهید رحمان رمضانی شهید رحمان رمضانی اکبر 1345/03/04 بهبهان 1364/10/28 هورالعظیم پدافندی
452 شهید لطف اله رمضانی مقدم شهید لطف اله رمضانی مقدم محمد 1335/06/20 بهبهان 1361/04/23 محور کوشک رمضان
453 شهید منوچهر (عبداله)  رنجبر شهید منوچهر (عبداله) رنجبر شکراله 1341/07/05 اهواز 1365/10/21 بیمارستان آسیا تهران کربلای پنج
454 شهید سیف اله رنجبرها شهید سیف اله رنجبرها نذیر 1345/07/05 بهبهان 1361/04/23 محور کوشک رمضان
455 شهید ابراهیم رنگ ریز شهید ابراهیم رنگ ریز اکبر 1344/01/01 بهبهان 1363/03/03 جزیره مجنون -
456 شهید مسعود (مهدی) رنگین کمان شهید مسعود (مهدی) رنگین کمان منصور 1351/04/27 بهبهان 1362/08/04 مدرسه راهنمایی شهید پیروز حمله موشکی
457 شهید اردشیر (عمار) رهبر شهید اردشیر (عمار) رهبر نصراله 1341/05/21 بهبهان 1360/05/14 شوش پدافندی
458 شهید یداله رهی شهید یداله رهی غریب 1341/04/28 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
459 شهید فرج الله روئین تن شهید فرج الله روئین تن سلمان 1350/03/27 بهبهان 1362/08/04 مدرسه راهنمایی شهید پیروز حمله موشکی
460 شهید مرتضی روئین تن شهید مرتضی روئین تن مختار 1338/01/15 بهبهان 1359/07/01 سوسنگرد -
461 شهید یداله روئین تن شهید یداله روئین تن ابوالقاسم 1342/09/07 بهبهان 1361/01/02 شوش فتح المبین
462 شهید اردشیر (مهدی) روان بخش شهید اردشیر (مهدی) روان بخش رحیم 1342/01/08 بهبهان 1362/12/10 تنگه چزابه خیبر
463 شهید فضل الله روانشادی شهید فضل الله روانشادی علی کرم 1346/01/01 بهبهان 1362/08/04 مدرسه راهنمایی شهید پیروز حمله موشکی
464 شهید حسن رودخانه زاد شهید حسن رودخانه زاد حسین 1342/11/15 بهبهان 1361/12/09 عین خوش -
465 شهید مهدی روزدراز شهید مهدی روزدراز عزیز 1349/09/26 بهبهان 1365/09/28 فاو -
466 شهید سعید روشن بخت شهید سعید روشن بخت علی 1343/11/24 بهبهان 1367/01/05 حلبچه (رشن) بیت المقدس چهار
467 شهید عبدالرحیم روشن دل شهید عبدالرحیم روشن دل شکری 1347/06/31 بهبهان 1366/04/07 ماووت عراق نصر چهار
468 شهید مصطفی رکوفیان شهید مصطفی رکوفیان یداله 1349/06/30 بهبهان 1366/01/04 شلمچه پدافندی
469 شهید عبدالحمید زادبود شهید عبدالحمید زادبود عبدالرسول 1345/06/29 بهبهان 1363/12/23 دجله بدر
470 شهید عبدالمجید زادبود شهید عبدالمجید زادبود سید عبدالرسول 1344/01/14 بهبهان 1365/10/26 شلمچه کربلای پنج
471 شهید مسعود زاده ابراهیمی شهید مسعود زاده ابراهیمی ابراهیم 1345/10/13 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
472 شهید مهران زاده سه بردی شهید مهران زاده سه بردی علی 1349/04/30 آبادان 1369/07/18 آبادان -
473 شهید حمداله زارع اصل شهید حمداله زارع اصل شکری 1342/08/06 بهبهان 1362/12/08 چزابه خیبر
474 شهید حسن زارعی شهید حسن زارعی بهروز 1339/06/27 آبادان 1360/05/10 فارسیاب -
475 شهید سیف اله زارعی شهید سیف اله زارعی علی 1318/01/08 بهبهان 1359/11/03 محور آبادان ماهشهر -
476 شهید قربان زارعی شهید قربان زارعی محمدعلی 1348/01/07 بهبهان 1362/08/04 مدرسه راهنمایی شهید پیروز حمله موشکی
477 شهید محمد زارعی شهید محمد زارعی غلامعلی 1345/05/13 بهبهان 1361/01/06 شوش فتح المبین
478 شهید حمداله زارعی بهبهانی شهید حمداله زارعی بهبهانی فرج الله 1343/06/17 بهبهان 1361/01/02 شوش فتح المبین
479 شهید گل محمد زارعی تنگ برد سفید شهید گل محمد زارعی تنگ برد سفید علی محمد 1341/01/01 لنده 1360/09/13 بستان طریق القدس
480 شهید علی محمد زارعی دره زنگ شهید علی محمد زارعی دره زنگ محمدلطیف 1338/02/18 بهبهان 1361/02/17 غرب کارون بیت المقدس
481 شهید بابک زارعی قنواتی شهید بابک زارعی قنواتی جهانشیر 1350/02/13 بهبهان 1362/08/04 مدرسه راهنمایی شهید پیروز حمله موشکی
482 شهید مسعود زارعی قنواتی شهید مسعود زارعی قنواتی نصیر 1341/09/05 بهبهان 1361/11/18 شیب نیسان والفجر مقدماتی
483 شهید لطف اله زاهدنژاد شهید لطف اله زاهدنژاد علی 1334/02/08 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
484 شهید غلامعلی زاهدی اصل شهید غلامعلی زاهدی اصل محمدعلی 1316/10/19 بهبهان 1366/04/09 ماووت عراق نصر چهار
485 شهید عنایت اله زحمت کش شهید عنایت اله زحمت کش عبدالنبی 1344/05/02 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
486 شهید حیدر زحمتیان شهید حیدر زحمتیان فرج 1345/05/22 بهبهان 1365/10/24 بیمارستان لقمان حکیم تهران کربلای پنج
487 شهید غلامحسین زرگرنژاد شهید غلامحسین زرگرنژاد علی 1340/03/05 بهبهان 1360/06/30 غرب سوسنگرد (دهلاویه) -
488 شهید سیروس زری پور شهید سیروس زری پور محمدهاشم 1341/07/30 آبادان 1362/02/29 مریوان درگیری با گروه های ضد انقلاب
489 شهید حسن (هادی) زرین مهر شهید حسن (هادی) زرین مهر عبدالحسین 1343/06/01 بهبهان 1362/01/02 تپه دوقلو (فکه) پدافندی
490 شهید حمداله زمانی بهبهانی شهید حمداله زمانی بهبهانی رضا (سنگور) 1306/04/06 بهبهان 1357/05/28 سینما رکس آبادان آتش سوزی
491 شهید اسداله زکی پور شهید اسداله زکی پور محمدعلی 1333/06/16 بهبهان 1362/12/07 هورالهویزه خیبر
492 شهید عبدالحمید (محمدکاظم) زیبائی شهید عبدالحمید (محمدکاظم) زیبائی محمد 1339/06/02 بویراحمد 1359/09/11 شوش پدافندی
493 شهید سید مجید زینتی شهید سید مجید زینتی سید نصراله 1341/12/12 بهبهان 1364/04/21 شرهانی -
494 شهید سید احمد زینلی شهید سید احمد زینلی سید مهدی 1347/01/11 بهبهان 1366/12/26 تپه شنام والفجر ده
495 شهید جمشید (امیر) ژاغری شهید جمشید (امیر) ژاغری یوسف 1338/06/14 بویراحمد 1359/10/01 مریوان -
496 شهید فضل اله ژاله دهدشت شهید فضل اله ژاله دهدشت احمد 1344/09/07 بهبهان 1366/02/05 بیمارستان نجیمه تهران کربلای پنج
497 شهید حجت اله سادات پور شهید حجت اله سادات پور سید محمدرحیم 1350/01/22 بهبهان 1366/07/07 محور باختران اسلام آباد -
498 شهید حسین سالارپور شهید حسین سالارپور عیسی 1335/05/09 بهبهان 1364/11/27 فاو والفجر هشت
499 شهید نجف سبزیوالا شهید نجف سبزیوالا محمدحسین 1339/08/17 بهبهان 1361/01/07 شوش فتح المبین
500 شهید حمید سبک بار شهید حمید سبک بار غلامحسین 1340/06/10 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
501 شهید شکراله سپهری مهر شهید شکراله سپهری مهر علی کرم 1321/12/02 بهمئی 1376/04/14 سردشت -
502 شهید فرزاد (عبداله) سپهری مهر شهید فرزاد (عبداله) سپهری مهر شهید شکراله 1347/12/01 بهمئی 1366/04/08 ماووت عراق نصر چهار
503 شهید اسماعیل ستوده شهید اسماعیل ستوده علی 1339/05/14 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
504 شهید عبدالحسین ستونه شهید عبدالحسین ستونه حسین 1347/02/02 بهبهان 1365/10/25 بیمارستان لقمان حکیم تهران کربلای پنج
505 شهید یونس ستونه شهید یونس ستونه حسین 1342/03/06 بهبهان 1364/11/27 فاو والفجر هشت
506 شهید شاپور (مهدی) سحررو شهید شاپور (مهدی) سحررو موسی 1345/08/02 بهبهان 1361/04/23 محور کوشک رمضان
507 شهید منصور سحررو شهید منصور سحررو اسمعیل 1343/08/22 بهبهان 1362/06/02 بهبهان -
508 شهید احمد سرحدی شهید احمد سرحدی عبدالرسول 1341/04/05 بهبهان 1361/11/18 شیب نیسان والفجر مقدماتی
509 شهید غلامعباس سرداری شهید غلامعباس سرداری بارونی 1334/04/06 بهبهان 1365/02/21 چم سری -
510 شهید علی سردهنه شهید علی سردهنه خداداد 1310/03/03 شادگان 1365/04/11 خرمشهر -
511 شهید حبیب اله سرسازی شهید حبیب اله سرسازی مصطفی 1341/08/21 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
512 شهید پرویز سروش شهید پرویز سروش محمد 1346/09/18 آغاجاری 1361/04/23 محور کوشک رمضان
513 شهید سید جلال سعادت شهید سید جلال سعادت سید عبدالهادی 1348/06/24 بویراحمد 1382/12/05 تهران -
514 شهید بیژن سعادت فرد شهید بیژن سعادت فرد رضا 1359/02/01 تهران 1379/05/25 کوشک -
515 شهید حسن سعیدی شهید حسن سعیدی مکی 1344/09/10 خرمشهر 1366/06/11 طلائیه -
516 شهید اسداله سلمان رضائی شهید اسداله سلمان رضائی حسین 1339/11/15 بهبهان 1361/02/10 خرمشهر بیت المقدس
517 شهید اکبر سلمان رضائی شهید اکبر سلمان رضائی موسی 1345/03/07 بهبهان 1365/03/07 پادگان نجف اشرف شوشتر بمباران هوایی
518 شهید قاطع سلیمانی شهید قاطع سلیمانی مهدی 1338/08/01 اهواز 1364/12/28 اهواز بمباران هوایی
519 شهید خداداد سلیمانی دزکوه شهید خداداد سلیمانی دزکوه حسن 1346/02/08 خرمشهر 1366/04/22 اورژانس بقیه الله آبادان پدافندی
520 شهید عطاءاله سلیمانی رضائی شهید عطاءاله سلیمانی رضائی حسین 1340/11/24 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
521 شهید خیراله سلیمانی فر شهید خیراله سلیمانی فر علی 1349/01/02 بهبهان 1365/10/27 شلمچه کربلای پنج
522 شهید مسعود سمائلی شهید مسعود سمائلی خلف 1346/05/09 بهبهان 1361/04/23 محور کوشک رمضان
523 شهید نصرت سنگوری شهید نصرت سنگوری نصیر 1316/08/24 بهبهان 1362/08/04 مدرسه راهنمایی شهید پیروز حمله موشکی
524 شهید علی سنگک شهید علی سنگک عوض 1344/08/04 بهبهان 1361/04/22 محور کوشک رمضان
525 شهید عبدعلی سودانی شهید عبدعلی سودانی حسون 1344/03/03 دشت آزادگان 1366/09/04 شلمچه پدافندی
526 شهید محمدجواد سوری شهید محمدجواد سوری قاسم 1345/02/20 بهبهان 1361/11/18 شیب نیسان والفجر مقدماتی
527 شهید اصغر سوقی شهید اصغر سوقی سبزعلی 1345/06/09 بهبهان 1365/10/24 شلمچه کربلای پنج
528 شهید عیسی سیدنژاد شهید عیسی سیدنژاد محمد 1338/01/06 بهبهان 1363/01/23 بیمارستان گلستان اهواز پدافندی
529 شهید سیف اله سیفی شهید سیف اله سیفی غوچعلی 1332/07/10 بهبهان 1361/11/18 شیب نیسان والفجر مقدماتی
530 شهید عبدالرحیم شادبخت شهید عبدالرحیم شادبخت عبدالکریم 1348/06/31 بهبهان 1365/11/13 شلمچه کربلای پنج
531 شهید عبدالنبی (مهدی) شادروان شهید عبدالنبی (مهدی) شادروان غلام 1345/07/12 بهبهان 1366/04/07 ماووت عراق نصر چهار
532 شهید هوشنگ (مهدی) شاهدی شهید هوشنگ (مهدی) شاهدی خدارحم 1346/08/12 بهبهان 1365/10/16 فاو پدافندی
533 شهید شاهرخ شاکری شهید شاهرخ شاکری ناصر 1346/03/02 بهبهان 1364/11/28 فاو والفجر هشت
534 شهید غلامرضا شاکری شهید غلامرضا شاکری مرتضی 1346/08/29 بهبهان 1367/04/21 ابوقریب -
535 شهید علی مراد شاکری طلاگه شهید علی مراد شاکری طلاگه محمدرفیع 1349/02/25 بهبهان 1362/08/04 مدرسه راهنمایی شهید پیروز حمله موشکی
536 شهید عین اله شبانه شهید عین اله شبانه جعفر 1345/07/14 بهبهان 1365/10/27 شلمچه کربلای پنج
537 شهید مصطفی شبانه شهید مصطفی شبانه عبدالحسین 1344/04/12 بهبهان 1366/04/07 ماووت عراق نصر چهار
538 شهید اردشیر شبانی ابول شهید اردشیر شبانی ابول غلام 1346/01/14 بهبهان 1362/08/04 مدرسه راهنمایی شهید پیروز حمله موشکی
539 شهید محمدرضا شبرو شهید محمدرضا شبرو محمد 1341/09/10 بهبهان 1361/02/19 خرمشهر بیت المقدس
540 شهید محمدحسین (امیر) شجاع الدینی شهید محمدحسین (امیر) شجاع الدینی احمد 1349/06/28 بهبهان 1362/08/04 مدرسه راهنمایی شهید پیروز حمله موشکی
541 شهید رحیم شجاع جری شهید رحیم شجاع جری اسمعیل 1344/01/01 بهبهان 1363/12/23 هورالهویزه بدر
542 شهید احمد شجاعی شهید احمد شجاعی محمد 1346/04/01 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
543 شهید اله یار شجاعی شهید اله یار شجاعی خسرو 1346/06/29 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
544 شهید بهروز شجاعی شهید بهروز شجاعی عیسی 1350/06/12 بهبهان 1362/08/04 مدرسه راهنمایی شهید پیروز حمله موشکی
545 شهید حسین شجاعی شهید حسین شجاعی عبدنبی 1351/02/19 بهبهان 1366/12/27 پادگان مریوان والفجر ده
546 شهید حسین شجاعی شهید حسین شجاعی قربان 1331/01/08 بهبهان 1365/10/30 شلمچه کربلای پنج
547 شهید حسینعلی شجاعی شهید حسینعلی شجاعی علی 1316/10/03 بهبهان 1359/07/14 سوسنگرد -
548 شهید حمیدرضا شجاعی شهید حمیدرضا شجاعی احمد 1344/06/29 آغاجاری 1361/01/02 شوش فتح المبین
549 شهید رضا شجاعی شهید رضا شجاعی مندنی 1341/03/09 بهبهان 1362/12/08 شرق دجله خیبر
550 شهید رضا شجاعی شهید رضا شجاعی یداله 1351/01/01 بهبهان 1365/10/21 بیمارستان تهران کربلای پنج
551 شهید سید حاجی آقا شجاعی شهید سید حاجی آقا شجاعی سید محمد 1339/06/22 بهبهان 1360/09/30 پل سابله بستان پدافندی
552 شهید علی شجاعی شهید علی شجاعی سهراب 1342/01/02 بهبهان 1376/08/06 بیمارستان شهیدزاده بهبهان -
553 شهید قدرت اله شجاعی شهید قدرت اله شجاعی محمد 1347/06/28 بهبهان 1362/08/04 مدرسه راهنمایی شهید پیروز حمله موشکی
554 شهید گل محمد شجاعی شهید گل محمد شجاعی غلامحسین 1343/06/12 بهبهان 1363/12/23 پاسگاه ترابه بدر
555 شهید محمد شجاعی شهید محمد شجاعی مندنی 1335/06/06 بهبهان 1361/04/23 محور کوشک رمضان
556 شهید منصور شجاعی شهید منصور شجاعی فرج علی 1340/07/21 بهبهان 1365/02/05 اروندکنار -
557 شهید نصراله شجاعی شهید نصراله شجاعی علیمراد 1348/06/16 بهبهان 1363/12/21 هورالهویزه بدر
558 شهید محمدرحیم شرافتی نیک شهید محمدرحیم شرافتی نیک سید اله مراد 1347/05/16 لنده 1364/05/16 هورالهویزه قدس پنج
559 شهید جمال شریعت جعفری شهید جمال شریعت جعفری عبدالمجید 1345/07/01 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
560 شهید حسین شریعتی شهید حسین شریعتی شیخ رحیم 1345/03/01 بهبهان 1362/12/06 هورالعظیم خیبر
561 شهید محمدطاهر شریعتی شهید محمدطاهر شریعتی شیخ رحیم 1334/09/24 بهبهان 1358/09/08 بندر دیلم در حین آموزش نظامی
562 شهید محمدکاظم شریعتی شهید محمدکاظم شریعتی رحیم 1340/09/22 بهبهان 1361/04/23 محور کوشک رمضان
563 شهید مرتضی شریعتی شهید مرتضی شریعتی موسی 1338/01/04 بهبهان 1360/01/25 شوش صاحب الزمان
564 شهید اسماعیل شریف پور شهید اسماعیل شریف پور موسی 1342/04/18 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
565 شهید شمس اله شریف زاده شهید شمس اله شریف زاده غلامحسین 1342/12/19 بهبهان 1361/04/23 محور کوشک رمضان
566 شهید محمد شعبان زاده شهید محمد شعبان زاده علی 1344/01/15 بهبهان 1361/04/22 محور کوشک رمضان
567 شهید شعبان شعبان نژادیان شهید شعبان شعبان نژادیان محمدشاه 1327/01/20 بهبهان 1364/12/02 خرمشهر -
568 شهید محمد شعبانی شهید محمد شعبانی عزیز 1340/10/25 آبادان 1365/10/27 شلمچه کربلای پنج
569 شهید محمود شعبانی شهید محمود شعبانی عزیز 1344/06/03 آبادان 1361/04/28 شلمچه رمضان
570 شهید ابراهیم شعبانی نژاد شهید ابراهیم شعبانی نژاد باران 1345/06/25 بهبهان 1366/04/08 ماووت عراق نصر چهار
571 شهید امیرهوشنگ شفیعی شهید امیرهوشنگ شفیعی حبیب 1338/10/17 بهبهان 1361/01/02 شوش فتح المبین
572 شهید مهران شفیعی شهید مهران شفیعی محمدابراهیم 1343/05/01 اهواز 1361/04/22 محور کوشک رمضان
573 شهید جبار شفیعی محمدپور شهید جبار شفیعی محمدپور حسن 1347/05/17 بهبهان 1367/01/17 چزابه -
574 شهید حمداله (حمید) شمائلی شهید حمداله (حمید) شمائلی فرج 1342/11/27 بهبهان 1363/01/10 جزیره مجنون پدافندی
575 شهید حبیب اله شمایلی شهید حبیب اله شمایلی فرج 1333/12/01 آغاجاری 1365/12/07 شلمچه کربلای پنج
576 شهید عبدالرحمان شمشیری شهید عبدالرحمان شمشیری بارونی 1346/09/19 بهبهان 1367/03/29 عراق -
577 شهید محمود شنبه پورکاسب شهید محمود شنبه پورکاسب شکری 1347/08/19 بهبهان 1365/10/27 شلمچه کربلای پنج
578 شهید بختیار شهروئی شهید بختیار شهروئی نورمحمد 1350/07/01 بهبهان 1366/04/08 ماووت عراق نصر چهار
579 شهید بهزاد شهروئی شهید بهزاد شهروئی عیسی 1340/06/28 بهبهان 1365/01/21 سومار -
580 شهید جمشید شهروئی شهید جمشید شهروئی عوض 1342/06/20 بهبهان 1361/04/29 شلمچه رمضان
581 شهید علی مومن شهروئی شهید علی مومن شهروئی علی صالح 1342/05/15 بهبهان 1361/04/29 شلمچه رمضان
582 شهید محمدرحیم شهروئی شهید محمدرحیم شهروئی ممو 1339/05/10 بهبهان 1361/01/02 شوش فتح المبین
583 شهید یحیی شهروئی شهید یحیی شهروئی محمد 1347/09/21 بهبهان 1366/04/07 ماووت عراق نصر چهار
584 شهید بهرام شهریاری دم تنگ شهید بهرام شهریاری دم تنگ الله بخش 1333/07/07 آبادان 1359/08/29 فیاضیه -
585 شهید اسمعیل شهیدزاده شهید اسمعیل شهیدزاده آقاجان 1342/06/02 کهگیلویه 1361/02/20 خرمشهر بیت المقدس
586 شهید مصطفی شهیدزاده شهید مصطفی شهیدزاده آقاجان 1336/03/02 کهگیلویه 1360/03/28 دارخوین -
587 شهید علی مدد شکاری شهید علی مدد شکاری کیامرز 1343/03/08 بهبهان 1361/04/22 محور کوشک رمضان
588 شهید محمد شکر شهید محمد شکر علی 1335/08/02 بهبهان 1360/02/12 پل کرخه (تپه چشمه) -
589 شهید فریدون شکرالهی شهید فریدون شکرالهی حمداله 1337/07/30 بهبهان 1361/04/23 محور کوشک رمضان
590 شهید محمدعلی شکری پور شهید محمدعلی شکری پور عبدشا 1340/09/05 بهبهان 1360/10/18 بستان -
591 شهید غلامرضا شکوری شهید غلامرضا شکوری محمدرضا 1344/01/15 بهبهان 1366/12/26 میمک والفجر ده
592 شهید جمشید شکوریان شهید جمشید شکوریان شکری 1340/09/18 آغاجاری 1365/12/28 شهرک دو عیجی پدافندی
593 شهید عبدالحمید شکیبا شهید عبدالحمید شکیبا سیف اله 1344/01/10 بهبهان 1363/12/23 شرق دجله بدر
594 شهید ایرج شیرزاد شهید ایرج شیرزاد آقا 1331/11/10 آبادان 1384/03/26 بهبهان -
595 شهید امراله شیرعلی شهید امراله شیرعلی صفر 1345/07/03 بهبهان 1366/04/07 ماووت عراق نصر چهار
596 شهید یداله شیرعلی شهید یداله شیرعلی محمدرضا 1347/05/20 بهبهان 1362/08/04 مدرسه راهنمایی شهید پیروز حمله موشکی
597 شهید نعمت اله شیوه شهید نعمت اله شیوه رجب 1335/11/27 بهبهان 1364/10/19 بیمارستان سلمان فارسی تهران در حین آموزش نظامی
598 شهید محمد شیکی شهید محمد شیکی حبیب 1343/07/08 بهبهان 1361/04/23 محور کوشک رمضان
599 شهید محمدجواد صادقی شهید محمدجواد صادقی رضا 1339/03/26 بهبهان 1361/02/10 خرمشهر بیت المقدس
600 شهید محمدجواد صالحی شهید محمدجواد صالحی آقاشاه 1337/02/03 بهبهان 1367/04/04 جزیره مجنون -
601 شهید مسعود صالحی شهید مسعود صالحی حمداله 1345/06/01 بهبهان 1364/11/24 فاو والفجر هشت
602 شهید محمدحسن صالحی مکاری شهید محمدحسن صالحی مکاری فتح اله 1342/05/19 بهبهان 1364/11/27 فاو والفجر هشت
603 شهید کریم صالحی ویسی شهید کریم صالحی ویسی شکری 1344/12/11 بهبهان 1366/04/21 قصر شیرین -
604 شهید سید ابراهیم (رحیم) صبائی شهید سید ابراهیم (رحیم) صبائی سید نعمت اله 1335/06/02 بهبهان 1364/11/27 فاو والفجر هشت
605 شهید عبدالله صباغان شهید عبدالله صباغان نصرالله 1347/11/01 بهبهان 1365/10/27 شلمچه کربلای پنج
606 شهید عبدالصاحب صحاحی شهید عبدالصاحب صحاحی علی 1347/06/04 بهبهان 1365/10/25 بیمارستان بقیه الله تهران کربلای پنج
607 شهید عبدالصاحب صحرائی شهید عبدالصاحب صحرائی جمعه 1344/06/04 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
608 شهید علیرضا صدیقی شهید علیرضا صدیقی حسن 1346/11/22 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
609 شهید خسرو (امیر) صفائی شهید خسرو (امیر) صفائی سردار 1347/01/04 بهبهان 1362/12/10 تنگه چزابه خیبر
610 شهید بهروز صفائی اصل شهید بهروز صفائی اصل خداداد 1349/08/29 بندر ماهشهر 1362/08/04 مدرسه راهنمایی شهید پیروز حمله موشکی
611 شهید عبدالرحیم صفائی مقدم شهید عبدالرحیم صفائی مقدم حسن 1341/08/10 بهبهان 1361/02/16 خرمشهر بیت المقدس
612 شهید خسرو صفار شهید خسرو صفار جلیل 1343/05/19 بهبهان 1366/05/02 جزیره مینو پدافندی
613 شهید غلامرضا صفری شهید غلامرضا صفری محمدرضا 1346/09/04 بهبهان 1365/10/26 شلمچه کربلای پنج
614 شهید خیراله صفری زاده شهید خیراله صفری زاده ویس 1338/09/25 بهبهان 1366/12/26 حلبچه والفجر ده
615 شهید قدرت اله صلاحی شهید قدرت اله صلاحی موسی 1343/07/05 بویراحمد 1361/02/10 خرمشهر بیت المقدس
616 شهید عبدالرسول صمدی شهید عبدالرسول صمدی سید عبدالحسین 1322/09/16 بهبهان 1362/08/04 مدرسه راهنمایی شهید پیروز حمله موشکی
617 شهید محمدسعید ضامنی اصل شهید محمدسعید ضامنی اصل مرادعلی 1341/07/01 بهبهان 1362/12/08 هورالهویزه خیبر
618 شهید شاپور ضرغامی شهید شاپور ضرغامی نادر 1346/02/01 بهبهان 1367/04/04 محور کوشک -
619 شهید سید محمدطاهر طاهرزاده موسویان شهید سید محمدطاهر طاهرزاده موسویان