شهید عبدالامیر غبیش فلاحیه زاده
 • نام پدر : شویع

 • تاریخ تولد : 1338/07/26

 • محل تولد : شادگان

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : ارتش

 • تاریخ شهادت : 1363/03/22

 • محل شهادت : شرهانی

 • عملیات : -

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 10

 • مزار : 11

 • توضیحات : -

شهید عبدالامیر غبیش فلاحیه زاده