شهید کبکعلی فتازاده
 • نام پدر : حسن

 • تاریخ تولد : 1343/04/02

 • محل تولد : گچساران

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1364/11/22

 • محل شهادت : اروندکنار

 • عملیات : والفجر هشت

 • محل دفن : خیرآباد گهر

 • شهر/بخش : مرکزی

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -

شهید کبکعلی فتازاده