شهید سیروس فتحی بنه صفری
 • نام پدر : موسی

 • تاریخ تولد : 1344/01/01

 • محل تولد : کرمان

 • نوع عضویت : مردمی

 • یگان/ارگان : -

 • تاریخ شهادت : 1362/11/25

 • محل شهادت : منزل مسکونی

 • عملیات : حمله موشکی

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 2

 • ردیف : 5

 • مزار : 10

 • توضیحات : -

شهید سیروس فتحی بنه صفری