شهید اسدالله فردائی نژاد
 • نام پدر : گرگ اله

 • تاریخ تولد : 1337/06/03

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1361/11/18

 • محل شهادت : شیب نیسان

 • عملیات : والفجر مقدماتی

 • محل دفن : بجک (شهرک امام خمینی)

 • شهر/بخش : تشان

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -

شهید اسدالله فردائی نژاد