شهید اکبر فرهادی
 • نام پدر : خانجان

 • تاریخ تولد : 1350/01/20

 • محل تولد : آغاجاری

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1367/04/04

 • محل شهادت : جزیره مجنون

 • عملیات : -

 • محل دفن : آغاجاری

 • شهر/بخش : -

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -

شهید اکبر فرهادی