شهید حمیدرضا فوارق
 • نام پدر : حسن

 • تاریخ تولد : 1346/10/09

 • محل تولد : آغاجاری

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1367/04/04

 • محل شهادت : جزیره مجنون

 • عملیات : -

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 2

 • مزار : 26

 • توضیحات : -

شهید حمیدرضا فوارق