شهید علی فیاض
 • نام پدر : گل محمد

 • تاریخ تولد : 1341/04/03

 • محل تولد : کهگیلویه

 • نوع عضویت : کادر

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1365/08/25

 • محل شهادت : مهاباد

 • عملیات : ترور

 • محل دفن : کهگیلویه

 • شهر/بخش : -

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -