شهید مهدی قالبی
 • نام پدر : فتح الله

 • تاریخ تولد : 1347/01/19

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1367/04/04

 • محل شهادت : جزیره مجنون

 • عملیات : پدافندی

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 17

 • مزار : 5

 • توضیحات : -

شهید مهدی قالبی