شهید رضا قصابی (شاهدی)
 • نام پدر : خدارحم

 • تاریخ تولد : 1342/08/09

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1361/04/22

 • محل شهادت : محور کوشک

 • عملیات : رمضان

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 7

 • مزار : 1

 • توضیحات : -

شهید رضا قصابی (شاهدی)