شهید نوراله قنواتی
 • نام پدر : مصطفی

 • تاریخ تولد : 1348/04/04

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1367/04/04

 • محل شهادت : جزیره مجنون

 • عملیات : پدافندی

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 6

 • مزار : 26

 • توضیحات : -

شهید نوراله قنواتی