شهید نصراله قنواتی نژاد
 • نام پدر : حمداله

 • تاریخ تولد : 1345/06/15

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1365/04/25

 • محل شهادت : فاو

 • عملیات : -

 • محل دفن : چم کرته

 • شهر/بخش : زیدون

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -

شهید نصراله قنواتی نژاد