شهید مرتضی (عبداله) قنواتیان
 • نام پدر : جعفر

 • تاریخ تولد : 1338/02/20

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : کادر

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1361/04/22

 • محل شهادت : محور کوشک

 • عملیات : رمضان

 • محل دفن : امامزاده نصرالدین

 • شهر/بخش : زیدون

 • قطعه : 1

 • ردیف : 6

 • مزار : 17

 • توضیحات : -

شهید مرتضی (عبداله) قنواتیان