شهید حمداله کاظمی
 • نام پدر : محمد

 • تاریخ تولد : 1342/02/04

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : -

 • یگان/ارگان : -

 • تاریخ شهادت : 1369/04/03

 • محل شهادت : سردشت زیدون

 • عملیات : -

 • محل دفن : امامزاده اباذر

 • شهر/بخش : زیدون

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -

شهید حمداله کاظمی