شهید اسماعیل (نوراله) کاظمیان
 • نام پدر : ماندنی

 • تاریخ تولد : 1347/04/03

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : افتخاری

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1365/04/13

 • محل شهادت : مهران

 • عملیات : کربلای یک

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 5

 • مزار : 19

 • توضیحات : -

شهید اسماعیل (نوراله) کاظمیان