شهید رمضان کرامتان
 • نام پدر : خداداد

 • تاریخ تولد : 1350/05/14

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1367/04/04

 • محل شهادت : جزیره مجنون

 • عملیات : -

 • محل دفن : لنگیر سفلی

 • شهر/بخش : زیدون

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -

شهید رمضان کرامتان