شهید سرمست کرمی
 • نام پدر : غلامعلی

 • تاریخ تولد : 1346/02/09

 • محل تولد : کهگیلویه

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1363/03/13

 • محل شهادت : جزیره مجنون

 • عملیات : پدافندی

 • محل دفن : منصور بیگی

 • شهر/بخش : مرکزی

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -

شهید سرمست کرمی