شهید مهدی کرمی
 • نام پدر : کریم

 • تاریخ تولد : 1362/08/22

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : نیروی انتظامی

 • تاریخ شهادت : 1382/11/06

 • محل شهادت : پاسگاه مرزی ربوط ایلام

 • عملیات : -

 • محل دفن : آغاجاری

 • شهر/بخش : -

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -

شهید مهدی کرمی