شهید ایرج کوپی
 • نام پدر : لهراسب

 • تاریخ تولد : 1338/02/21

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : ارتش

 • تاریخ شهادت : 1361/08/07

 • محل شهادت : سومار

 • عملیات : -

 • محل دفن : امامزاده نصرالدین

 • شهر/بخش : زیدون

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -