شهید بهزاد گندمی
 • نام پدر : ابراهیم

 • تاریخ تولد : 1347/06/15

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : ارتش

 • تاریخ شهادت : 1367/04/31

 • محل شهادت : سومار

 • عملیات : -

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 3

 • مزار : 3

 • توضیحات : -

شهید بهزاد گندمی