شهید علیرضا گیاه خوار
 • نام پدر : علی ویس

 • تاریخ تولد : 1341/05/24

 • محل تولد : گچساران

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1364/11/29

 • محل شهادت : فاو

 • عملیات : والفجر هشت

 • محل دفن : سعادت آباد لیشتر

 • شهر/بخش : گچساران

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -

شهید علیرضا گیاه خوار