شهید احمد لُولُو
 • نام پدر : محمد

 • تاریخ تولد : 1343/06/08

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : ارتش

 • تاریخ شهادت : 1366/04/30

 • محل شهادت : بیمارستان کاشانی اصفهان

 • عملیات : -

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 6

 • مزار : 22

 • توضیحات : -

شهید احمد لُولُو