شهید فیض اله لدنی
 • نام پدر : غلامرضا

 • تاریخ تولد : 1342/08/23

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : ارتش

 • تاریخ شهادت : 1364/03/15

 • محل شهادت : بانه

 • عملیات : -

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 4

 • مزار : 14

 • توضیحات : -

شهید فیض اله لدنی