شهید ماندنی لیراوی
 • نام پدر : درویش

 • تاریخ تولد : 1351/07/02

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : ارتش

 • تاریخ شهادت : 1372/08/19

 • محل شهادت : تپه های الله اکبر سوسنگرد

 • عملیات : مانور هفته دفاع مقدس

 • محل دفن : تل چگا علیا

 • شهر/بخش : زیدون

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -