شهید عبدالرضا مترصد
 • نام پدر : قربان

 • تاریخ تولد : 1340/04/15

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : ارتش

 • تاریخ شهادت : 1361/04/23

 • محل شهادت : شرق بصره

 • عملیات : رمضان

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 7

 • مزار : 25

 • توضیحات : -

شهید عبدالرضا مترصد