شهید عبدالحمید متولی
 • نام پدر : حسین

 • تاریخ تولد : 1343/02/17

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1361/04/22

 • محل شهادت : محور کوشک

 • عملیات : رمضان

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 4

 • مزار : 4

 • توضیحات : -

شهید عبدالحمید متولی