شهید غلامحسین (مختار) محاسندار
 • نام پدر : حسن

 • تاریخ تولد : 1333/09/10

 • محل تولد : باغ ملک

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1361/04/23

 • محل شهادت : محور کوشک

 • عملیات : رمضان

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 6

 • مزار : 16

 • توضیحات : -

شهید غلامحسین (مختار) محاسندار