شهید غلام محمد محدودی سوق
 • نام پدر : غلامحسن

 • تاریخ تولد : 1336/01/02

 • محل تولد : کهگیلویه

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1361/04/29

 • محل شهادت : شلمچه

 • عملیات : رمضان

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 7

 • مزار : 5

 • توضیحات : -

شهید غلام محمد محدودی سوق