شهید محمدتقی مرتب
 • نام پدر : محمدرضا

 • تاریخ تولد : 1344/11/24

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : کادر

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1364/11/29

 • محل شهادت : فاو ام القصر

 • عملیات : والفجر هشت

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 6

 • مزار : 18

 • توضیحات : -

شهید محمدتقی مرتب