شهید هژیر مردانه
 • نام پدر : رضا

 • تاریخ تولد : 1344/02/18

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : ارتش

 • تاریخ شهادت : 1367/04/23

 • محل شهادت : بیات

 • عملیات : -

 • محل دفن : -

 • شهر/بخش : -

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -

شهید هژیر مردانه