شهید نصراله مردانی
 • نام پدر : نجیم

 • تاریخ تولد : 1330/04/08

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1365/11/12

 • محل شهادت : شلمچه

 • عملیات : کربلای پنج

 • محل دفن : تل گوینه

 • شهر/بخش : زیدون

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -

شهید نصراله مردانی