شهید علی رحم مصاحب
 • نام پدر : محمدرضا

 • تاریخ تولد : 1338/10/19

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : کادر

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1361/04/23

 • محل شهادت : محور کوشک

 • عملیات : رمضان

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 3

 • ردیف : 12

 • مزار : 13

 • توضیحات : -

شهید علی رحم مصاحب