شهید خیراله معشریان
 • نام پدر : غلامرضا

 • تاریخ تولد : 1339/08/09

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : -

 • یگان/ارگان : -

 • تاریخ شهادت : 1381/08/20

 • محل شهادت : بیمارستان مهر اهواز

 • عملیات : -

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 11

 • مزار : 15

 • توضیحات : -