شهید عبدالرضا معصومی
 • نام پدر : احمد

 • تاریخ تولد : 1339/05/03

 • محل تولد : هندیجان

 • نوع عضویت : کادر

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1364/11/28

 • محل شهادت : فاو

 • عملیات : والفجر هشت

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : امیدیه

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -

شهید عبدالرضا معصومی