شهید حسن (کاووس) معلقی
 • نام پدر : آقا

 • تاریخ تولد : 1339/01/19

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1361/04/22

 • محل شهادت : محور کوشک

 • عملیات : رمضان

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 9

 • مزار : 16

 • توضیحات : -

شهید حسن (کاووس) معلقی