شهید یداله معماری بیشه
 • نام پدر : علی

 • تاریخ تولد : 1339/01/06

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : نیروی انتظامی

 • تاریخ شهادت : 1359/08/24

 • محل شهادت : شلمچه

 • عملیات : -

 • محل دفن : قنبری

 • شهر/بخش : مرکزی

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -