شهید مظفر معنوی
 • نام پدر : برزو

 • تاریخ تولد : 1338/02/21

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : مردمی

 • یگان/ارگان : -

 • تاریخ شهادت : 1365/03/03

 • محل شهادت : امیدیه (علی آباد)

 • عملیات : بمباران هوایی

 • محل دفن : امامزاده نصرالدین

 • شهر/بخش : زیدون

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -