شهید محمدتقی مکاری مقدم
 • نام پدر : یوسف

 • تاریخ تولد : 1339/06/25

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : جهادگر

 • یگان/ارگان : جهاد سازندگی

 • تاریخ شهادت : 1361/04/22

 • محل شهادت : محور کوشک

 • عملیات : رمضان

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 2

 • ردیف : 9

 • مزار : 1

 • توضیحات : -

شهید محمدتقی مکاری مقدم