شهید مطلب ممتازیان
 • نام پدر : محمدعلی

 • تاریخ تولد : 1338/05/02

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : کادر

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1361/02/19

 • محل شهادت : خرمشهر

 • عملیات : بیت المقدس

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 18

 • مزار : 6

 • توضیحات : -

شهید مطلب ممتازیان