شهید علیمراد ممل پور
 • نام پدر : سازگار

 • تاریخ تولد : 1342/05/10

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1364/11/29

 • محل شهادت : فاو

 • عملیات : والفجر هشت

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 19

 • مزار : 5

 • توضیحات : -

شهید علیمراد ممل پور