شهید رحمت اله مواساتی قنواتی
 • نام پدر : غلام

 • تاریخ تولد : 1347/01/10

 • محل تولد : آغاجاری

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1365/11/07

 • محل شهادت : بیمارستان آلمان غربی

 • عملیات : کربلای پنج

 • محل دفن : گلزار شهدا

 • شهر/بخش : بهبهان

 • قطعه : 1

 • ردیف : 15

 • مزار : 15

 • توضیحات : -

شهید رحمت اله مواساتی قنواتی