شهید سید کمال الدین مویدی
 • نام پدر : سید جمال الدین

 • تاریخ تولد : 1342/02/04

 • محل تولد : آغاجاری

 • نوع عضویت : بسیجی

 • یگان/ارگان : سپاه

 • تاریخ شهادت : 1364/11/24

 • محل شهادت : فاو

 • عملیات : والفجر هشت

 • محل دفن : بهشت زهرا

 • شهر/بخش : تهران

 • قطعه : 53

 • ردیف : 79

 • مزار : 1

 • توضیحات : -

شهید سید کمال الدین مویدی