شهید رضاقلی مهربان پور
 • نام پدر : مراد

 • تاریخ تولد : 1341/05/16

 • محل تولد : بهبهان

 • نوع عضویت : وظیفه

 • یگان/ارگان : ارتش

 • تاریخ شهادت : 1363/04/19

 • محل شهادت : جزیره مجنون جنوبی

 • عملیات : -

 • محل دفن : حیات آباد مجیدی

 • شهر/بخش : تشان

 • قطعه : -

 • ردیف : -

 • مزار : -

 • توضیحات : -

شهید رضاقلی مهربان پور